Skip to main content

Med nya snabbutbildningar kan du höja kompetensen hos medarbetarna – kostnadsfritt

Nu finns möjlighet att snabbutbilda medarbetare. Drönarpilot, 3D-modellering eller Azure administration för servertekniker är några exempel på korta YH-utbildningar som startar under hösten. Och – kurserna är kostnadsfria för både företag och medarbetare.

– Att människor kan fortsätta vara produktiva med ny kunskap i stället för att ställas utanför arbetsmarknaden tjänar samhället på, säger Margareta Landh, utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.

”Fyll på kompetenta huvuden”

Korta yrkeshögskoleutbildningar (YH) är statligt finansierade kurser på eftergymnasial nivå på mellan 1 och 19 veckor. Till skillnad från traditionella YH-utbildningar som skapades när svenskt arbetsliv identifierade en brist på kvalificerad yrkeskompetens på eftergymnasial nivå handlar de korta YH-utbildningarna om att fylla på med kompetens hos dem som redan finns i arbetslivet.

– Grovt brukar jag säga att traditionell YH handlar om att skaffa flera kompetenta huvuden. Korta YH handlar om att fylla på dessa huvuden med kompetens, så att de kan fortsätta att vara attraktiva på arbetsmarknaden eller ta på sig mer fördjupade arbetsuppgifter, säger Margareta Landh.

Automatisering – ett av områdena som prioriteras

De områden som har lyfts upp är digitalisering, automatisering, energieffektivisering och klimatomställning. 
– Detta för att rusta för den omställning som pågår i samhället. När det gäller branscher är vår bedömning att nämnda prioriteringar behövs inom i stort sett alla branscher, säger Margareta Landh.

Behöver ni extrapersonal?

Se våra bemanningstjänster

Möjlighet för både företag och individ

Utbildningarna finns hos både offentliga aktörer som kommuner och landsting och hos privata bolag och stiftelser. Lernia är en av de aktörer som erbjuder korta YH-utbildningar och Ulla Gustafsson, verksamhetschef för Lernia Yrkeshögskola ser mycket positivt på möjligheterna detta medför.

– Företagen kan kompetensutveckla sin personal. Har de luckor som behöver fyllas kan de göra det snabbt enkelt och utan kostnad. För individen är det här en unik möjlighet att öka sin kunskap och kompetens för att vara mer anställningsbar på en arbetsmarknad som förändras allt snabbare, säger hon.

Skalades upp när pandemin kom

Redan före coronan sjösattes projektet men när pandemin stramade åt arbetsmarknaden valde MYH och regeringen att skala upp satsningen från 13 miljoner kronor till cirka 125 miljoner årligen.

– Det blev betydligt större volymer än vi först tänkt. De här korta utbildningarna behövs för att arbetsmarknaden är föränderlig, det skapas nya tekniker snabbt, man behöver lära sig om nya saker om Sverige ska vara en kunskapsnation med fortsatt tillväxt, säger Margareta Landh.

Civilingenjörer studerar batteriteknik

Några exempel på kurser är batteriteknik för civilingenjörer, våld i nära relationer för poliser och socialarbetare och digitalisering i vården för sjuksköterskor.

– Det kan handla om att fördjupa sig i sin yrkesroll och få mer ansvarsfulla uppgifter, att uppdatera kunskap, lära sig ett nytt programspråk, gå en spetsutbildning eller lära sig en ny teknik, säger Margareta Landh.

Lernia erbjuder då och då korta YH-utbildningar inom data/it. Du hittar samtliga korta yh-utbildningar på hemsidan för yrkeshögskolan.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender