Skip to main content

Så hanterar du de värsta skitsnackarna på jobbet

Vi har alla varit med om det och vet hur det känns – skitsnacket. Om kollegor, om chefen, om it-avdelningen, om allt mellan himmel och jord. Skitsnack hänger ihop med en negativ kultur på jobbet, men hur skadligt är det egentligen för en organisation?

Att skitsnack uppstår på arbetsplatser kan bero på flera olika saker, säger Alexandra Thomas, legitimerad psykolog på konsultfirman Move Management.

– Det kan handla om att man försöker knyta band och skapa allianser, att man inte har så mycket annat att prata om, att man själv är lite vilsen eller att det bara har blivit ett trist mönster.

Att skitsnack uppstår på arbetsplatser kan bero på flera olika saker, säger Alexandra Thomas.

Intentionen avgör

Huruvida skitsnacket är skadligt eller inte tycker Alexandra Thomas handlar om intentionen.

– Det kan vara någon som är ny och mest försöker sondera terrängen, är lite nyfiken och vill kolla av: ”Stämmer det att Albin alltid jobbar hemma?” Då kan det vara okej, men det uppstår snabbt gråzoner.

Grundar sig skitsnacket i stället i att vilja andra människor illa är det hög tid att sätta stopp.

– Det är verkligen inte okej och det är jätteviktigt att man som chef absolut inte deltar i skitsnacket, det leder till en förtroendekris hos medarbetarna. Däremot ska man ha örat mot marken, hur är tongångarna?

Håll dig nära

Är det så att skitsnacket grundar sig i att många medarbetare irriterar sig på samma person menar Alexandra Thomas att du som chef bör ta reda på hur det förhåller sig.

– Är det ett allmänt missnöje med en viss person, se till att hålla dig nära den personen så att du själv kan skapa dig en uppfattning. Ta sen upp det eventuella problemet: ”Jag ser att du är sen till varje möte, finns det någon anledning till det?”

Försök att avleda

För att få stopp på onödigt och illvilligt snack kan chefens första steg vara att be den som snackar skit att ta det direkt med personen som det pratas om. Alexandra Thomas tycker också att chefen ska försöka avleda samtalet och byta ämne.

– För tillbaka samtalet till det ni pratade om: ”Ja, nu är ju inte Karin här i rummet, men visst är det spännande med den här nya kunden?” eller ”Har vi ventilerat det här klart och kan återgå till budgeten?”

Har du utmaningar att hitta personal?

Se våra bemanningstjänster

Kan skada produktiviteten

Går det för långt kan skitsnacket skapa otrygga team och organisationer.

– I värsta fall börjar folk vakta sin rygg och tunga och vågar inte säga vad de tycker. ”Vad säger de om mig när jag lämnar rummet? Bäst att stanna kvar.” Medarbetarna tappar fokus på jobbet och åstadkommer inte det de ska. Både produktivitet och resultat kan då påverkas.

Viktigt, tycker Alexandra Thomas, är att arbeta med företagskulturen och värderingar.

Skapa delaktighet och motivation, förklara vad vi som företag ska åstadkomma. Se till att alla medarbetare får blomma i sin roll – det tar bort avund som annars kan ligga till grund för skitsnack.

Vilka är det då som snackar mest skit?

– Alla snackar skit. Jag har varit på arbetsplatser med enbart män där det snackas oerhört mycket skit, men även mellanstadietjejer snackar skit. Det här är något mänskligt och absolut inte könsrelaterat. Och skitsnack kan finnas på vilken nivå som helst i en organisation.

5 sätt att stoppa skitsnacket

  1. Ta avstånd från snacket, avled genom att byta ämne.
  2. Be den som snackar skit att ta upp problemet med berörd person.
  3. Ta själv reda på om det ligger något i snack och rykten. Visar det sig finnas substans bakom, ta då upp problematiken med berörd person.
  4. Var tydlig med hur ni som företag ska jobba med kultur och värderingar.
  5. Får alla medarbetare blomma i sina roller blir det mindre avundsjuka och mindre skitsnack.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender