Skip to main content
Fånga upp tidiga signaler för att undvika stress och skitsnack på jobbet.

Stress och skitsnack på jobbet – så agerar du i tid

I Västra Götalandsregionen har modellen ”tidiga och svaga signaler” tagits fram och använts för att uppmärksamma om någon mår dåligt och i ett tidigt skede kunna erbjuda hjälp. Detta som en del i ett forskningsprojekt på Institutet för stressmedicin och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tanken är att chefer ska använda metoden för att förebygga arbetsmiljöproblem som stress och dåligt mående hos medarbetarna, för att i förlängningen minska antalet sjukskrivningar.

– Den här modellen handlar om att fånga upp informell information som rykten och berättelser från verksamheten för att i ett tidigt skede kunna förebygga en kris, säger Ewa Wikström, professor i management och organisation, Handelshögskolan i Göteborg, som leder forskningsprojektet.

Lägga pussel

När chefen fått nys om något rykte som skulle kunna påverka medarbetare, och i förlängningen hela verksamheten, jämförs dessa rykten med formell information, såsom sjukskrivningar och rapportering.

– Chefen stämmer av med HR och företagshälsovården kring bruset som snappats upp. Vad får vi för mönster när vi lägger pusselbitarna bredvid varandra?

Vad är tidiga signaler?

Så vad kan då vara en tidig signal? Ewa Wikström förklarar det med förändrat beteende av något slag.

– Det kan handla om att folk ändrar sin arbetsdag: går inte längre på lunch, tar inte kaffepauser, kommer tidigt eller stannar sent. Det är ofta så att medarbetare som inte hinner med försöker åtgärda saker själva i stället för att gå till chefen. Det kan också handla om att folk börjar ge varandra gliringar i fikarummet, det gnälls på att mjölken är sur eller att det saknas fikabröd, och det handlar ofta om något annat än att mjölken är sur, men man lättar på trycket på det sättet.

Extrapersonal vid arbetstoppar?

Se våra bemanningstjänster

Hur värnar man medarbetarnas integritet när frågor av den här typen diskuteras mellan chef, HR och företagshälsovård?

– Det här handlar om att titta på mönster av tidiga och svaga signaler, inte om att hänga ut någon individ. Vi ser om det är många som samtidigt vänt sig till HR med någon specifik fråga, eller om det är många medarbetare som uppsökt företagshälsovården med samma bekymmer, säger Ewa Wikström.

Sjuksköterskor fick bättre stöd

Modellen har tagits fram i en studie som omfattade sex verksamheter i Västra Götalandsregionen; Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Folktandvården och Regionteater Väst. På Kungälvs sjukhus blev det tydligt att nyutexaminerade sjuksköterskor gick in i väggen under andra året.

– De nyanställda sjuksköterskorna hade handledning under första året, men deras stress ökade framför allt år två när de inte längre hade handledning. När det mönstret uppmärksammades kunde cheferna, i samarbete med HR och företagshälsovården, sätta in en åtgärdsplan där de fick mer stöd även andra året, säger Ewa Wikström.

Passar större organisationer

Modellen har tagits fram i olika offentliga verksamheter, men Ewa Wikström menar att den går att applicera på alla större företag och organisationer.

– Överallt där man arbetar med hållbarhet, förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter kan arbetssättet implementeras. Det bygger dock på att det är större organisationer. Företag med runt fem-sju anställda behöver en annan typ av processer, säger hon.

Text: Matilda Lann
Foto: Carina Gran 

Fånga upp tidiga signaler: Så jobbar du med modellen

  1. Fånga upp brus från verksamheten; rykten eller berättelser.
  2. Stäm av med andra aktörer som HR och företagshälsovården, har de uppfattat samma signaler?
  3. Avgör vilken av all den informella informationen som snappas upp som ska ageras på.
  4. Vilka åtgärder krävs för att bryta förloppet i ett tidigt skede, för att undvika att det leder till en kris.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender