Skip to main content

Så skapar du den bästa onboardingen

Urvalsprocessen är klar, avtalet påskrivet och den inhyrda personalen på plats. Nästa viktiga steg är att skapa en bra onboarding. Ju bättre introduktion konsulten får desto bättre kommer samarbetet att bli.

En genomtänkt plan för den inhyrda konsultens introduktion, eller onboarding som det också kallas, är nyckeln till framgång för ett gott och långsiktigt samarbete. För oavsett vilken kompetens och erfarenhet de inhyrda medarbetarna har innebär en ny arbetsplats alltid nya arbetsuppgifter, nya rutiner och en ny företagskultur att komma in i. 

Första arbetsdagen

Inför den första arbetsdagen ska förstås all nödvändig utrustning, som datorer, maskiner och skyddskläder, finnas på plats. Missa inte heller att utse en handledare, eller mentor, till den inhyrda konsulten. Det kan vara en kollega eller en chef, som tar hand om den inhyrda medarbetaren lite extra under den första tiden.

Det skapar trygghet att veta att det finns någon att vända sig till med frågor kring arbetet och arbetsplatsen.

Det skapar trygghet att veta att det finns någon att vända sig till med frågor kring arbetet och arbetsplatsen, samtidigt som ett bra mottagande bidrar till den sociala integreringen och att konsulten kommer in i arbetet snabbare. 

Glöm inte heller att förankra hos den ordinarie personalen att det kommer inhyrd förstärkning, så att alla är förberedda och kan välkomna dem i gemenskapen.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster

Var tydlig

Se också till att den inhyrda personalen får tydliga instruktioner, både muntliga och skriftliga, om vilka arbetsuppgifter de har, hur eventuella maskiner och skyddsutrustning fungerar, om det finns några säkerhetsföreskrifter och om det finns oskrivna, eller skrivna, regler som de bör ha koll på. Även sådant som känns självklart för den som arbetat länge på en arbetsplats kan vara helt nytt för den som är ny men viktigt att ha koll på innan arbetet sätter igång.

Mjuka värden

De mjuka värdena är minst lika avgörande som de hårda för en lyckad onboarding. Precis som vid en vanlig rekrytering är det viktigt att lägga krut på den första arbetsdagen och få konsulten att känna sig välkommen till arbetsplatsen. 

Kollegor på jobbet gör mycket för trivseln.
Underskatta inte mjuka värden, såsom social samhörighet.

Introducera konsulten för alla i arbetsgruppen och visa runt på arbetsplatsen. När den inhyrda medarbetaren så småningom har kommit igång med sina arbetsuppgifter så missa inte att bjuda in till personalmöten, luncher och sociala tillställningar så att hen har lika förutsättningar som alla andra att komma in i gänget och göra ett bra jobb.

Så blir onboardingen lyckad

  1. Ha all nödvändig utrustning på plats första dagen
  2. Utse en handledare som tar hand om den inhyrda konsulten och introducerar till jobbet
  3. Förankra hos den egna personalen att ni kommer ta in en konsult
  4. Var tydlig, ge både muntliga och skriftliga instruktioner till konsulten
  5. Glöm inte de mjuka värdena – introduktion i arbetsgruppen, bjud med på möten och sociala tillställningar

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.