Skip to main content

5 trender på den svenska arbetsmarknaden 2020

Fortsatt kompetensbrist, utvecklingstid och stundande lågkonjunktur. Här listar vi trenderna på arbetsmarknaden som gäller för det nya året.

Fler fasta anställningar

Det pratas om gig-ekonomi och gig-jobbarna blir allt fler. Samtidigt hävdar fackförbundet IF Metall att deras medlemmar oftare erbjuds fast anställning än tidigare. Ett exempel på det är läkemedelsjätten Astra Zeneca, som omvandlar 250 konsulttjänster till tillsvidaretjänster vid det egna företaget i Södertälje.

Ökande ungdomsarbetslöshet

Nu går svensk ekonomi in i en lågkonjunktur. Arbetsmarknaden kommer att försämras och prognoserna pekar på att arbetslösheten kommer att stiga till över 7 procent under våren, rapporterar bland annat Dagens Industri om. Ett trendbrott är också att antalet unga arbetslösa ökar, något som inte skett sedan 2013, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

Utvecklingstid för anställda

Med Miljöpartiets inslag i budgeten för 2020 införs ett nytt friår, så kallad utvecklingstid. Tanken är att anställda ska få möjlighet att utveckla sin kompetens eller skaffa helt ny kompetens. Den anställda kan vara ledig från sitt jobb i max ett år, samtidigt som en arbetslös person får chans att vara vikarie.

Förhoppningen, från regeringens sida, är att kompetensutveckling av de som redan har en anställning ska underlätta omställning på arbetsmarknaden, med nya krav på kompetens och rörlighet. Samtidigt knyts arbetslösa närmare arbetsmarknaden genom vikariaten som ledigheten medför. Skillnaden mot det gamla friåret är att man inte kan få ledigt bara för att vila upp sig, utan den nya reformen ställer krav på att man ska vidareutbilda sig eller starta eget under tiden man är ledig från sitt jobb.

Har du utmaningar att hitta personal?

Se våra bemanningstjänster

Fortsatt brist på arbetskraft/talanger

Arbetsförmedlingens prognos visar att det är fortsatt brist på kompetens inom flera yrken, trots den ökande arbetslösheten. Bland annat är det byggbranschen, skogsindustrin, vården och pedagogiska yrken som kommer att ha svårt att hitta kompetens. Enligt Företagarna är bristen på talanger ett av de största tillväxthindren för svenska småföretagare.

Nyanlända viktig del för att säkra kompetensen

Nyanlända kommer att vara en viktig pusselbit för att säkra kompetensen inom många bristyrken, tror SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Tillsammans med flera fackförbund jobbar därför SKL med åtgärder för att underlätta för nyanlända att komma in i branscher där det råder brist på kompetens, som till exempel inom sjukvården, tandvården, äldreomsorgen och skolan.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender