Skip to main content

Hållbarhetsfrågor ska locka 90-talister till industrin

90-talisterna, eller generation Y, kommer snart att utgöra en stor del av arbetskraften. Vi frågar Fredrik Gunnarsson på Industriarbetsgivarna hur ska man bära sig åt för att locka generation Y till industrin.

Kompetensförsörjningen inom svensk basindustri kommer att bli en utmaning. Bland annat handlar det om att locka nästa generation till branschen.

– Traditionellt har arbetstagarna inom industrin varit mycket lojala, men den allmänna trenden är att detta håller på att luckras upp, säger Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna.

Han är medveten om att andra arbetsplatser kommer med flextider, möjlighet att arbeta hemifrån och andra fördelar på arbetsplatsen, något som svensk basindustri har svårt att erbjuda.

– Industrin tuffar och går hela tiden och kräver närvaro i större grad. Det behövs händer och fötter på plats.

Men trots vissa utmaningar tror Fredrik Gunnarsson att det finns en hel del som kan attrahera 90-talisterna.

– Vi måste bli bättre på att berätta om vad vi gör och vad det finns för möjligheter.

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Se våra bemanningstjänster

Fredrik Gunnarssons lista: 5 tips för att attrahera de unga

1. Klimat och miljö på agendan

En stor fördel som kan locka ungdomar tror Fredrik Gunnarsson är frågorna om klimat, miljö och hållbarhet.

– Inom industrin görs många offensiva satsningar för att förbättra miljön, som att klimatsäkra och hållbarhetssäkra produktionen, minska antalet transporter och elektrifiera det som går. Detta står högt på ungdomars agenda, så det är viktigt att företaget man jobbar på ligger i framkant, säger han.

2. Stabil arbetsplats

Medan andra branscher är mer konjunkturberoende är industrin en relativt säker arbetsplats.

– Känslan av att jobba i en stabil organisation tror jag kan attrahera den unga arbetskraften. Till skillnad från att arbeta på något IT-bolag, som kan uppfattas mer som en dagslända, är industrin mycket mer långsiktig.

3. Chans till internationellt arbete

Många industriföretag är stora koncerner med verksamhet på flera ställen i Sverige och även utomlands. Detta menar Fredrik Gunnarsson är viktigt att framhäva för att visa på de breda möjligheter som finns.

– De flesta ungdomar i dag är bra på engelska och skulle ha möjlighet att jobba i andra länder. När man rekryterar kan det vara värt att lyfta fram den möjligheten, jag tror att det gäller många olika nivåer i produktionen.

4. Utvecklingsmöjligheter

Att vara tydlig med vilka chanser det finns för den som vill utveckla sin kompetens tror Fredrik Gunnarsson är något som kan locka nya medarbetare.

– Det kommer att ställas krav på vidareutbildning över tid. Som arbetsgivare är det bra att vara tydlig med att här sitter vi inte still utan här finns möjligheter för den som vill utöka sin kompetens.

5. Upplys och informera

Till sist måste industrins representanter bli bättre på att nå ut för att kunna kroka den unga kompetensen, menar Fredrik Gunnarsson.

– Vi måste bli bättre på att upplysa om vår verksamhet, vad vi gör, hur industrin fungerar och vilka förmåner som finns.

5 tips för att attrahera de unga

  1. Klimat och miljö på agendan
  2. Stabil arbetsplats
  3. Chans till internationellt arbete
  4. Utvecklingsmöjligheter
  5. Upplys och informera

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender