Skip to main content

Fråga experten - Vad händer om jag inte är nöjd med konsulten?

Anette Hedberg, bemanningsexpert på Lernia svarar:

Det enkla svaret är att konsulten då byts ut. Självklart ligger det mer bakom det svaret, men om vi ska hårdra det, så är det just detta som är din trygghet som kund, att vi ser till att vi har en backup om något inte är som det ska vara.

I den bästa av världar fungerar bemanningen friktionsfritt och konsulten kommer snabbt in i arbetet. Bemanningsleverantören gör så klart sitt yttersta för att matchningen redan från början ska bli så rätt som möjligt vad gäller kompetens, attityd och inställning till uppdraget. Men vi vet att det i enstaka fall händer att personen som tillsätts inte fungerar. Det kan handla om att konsulten inte motsvarar kompetenskravet eller kanske har svårt att ta till sig ett visst system. Då ska bemanningsföretaget snarast lösa problemet. 

Har du utmaningar att hitta personal?

Se våra bemanningstjänster

3 åtgärder din leverantör kan göra när du inte är nöjd med konsulten

  • Coachning 
    När det är något som inte stämmer är första steget att bemanningsföretaget försöker lösa problemet med den befintliga konsulten. Kan man coacha, utbilda eller leda personen rätt?
  • Uppföljning
    Nästa steg är att göra uppföljningar med både beställaren och konsulten. Har åtgärderna gett resultat? Fungerar arbetet bättre?
  • Byta ut
    Om det ändå inte blir bra är sista steget att byta ut konsulten, det kanske fanns andra kandidater med i urvalsprocessen som skulle passa bättre. Allt ska dock ske med respekt för medarbetaren och med konkreta och sakliga invändningar. Det går inte att byta ut en person med vaga formuleringar som ”det känns inte bra” utan du som beställare måste vara konkret med vad som inte fungerar.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender