Skip to main content

Så förebygger du psykisk ohälsa på industriarbetsplatsen

Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat de senaste åren, och nu börjar problemet även uppmärksammas inom industrin. Forskaren Magnus Svartengren tipsar om hur du kan förebygga att medarbetare mår dåligt.

Gränserna suddas ut

När gränserna mellan arbete och fritid successivt suddas ut i och med att vi med digitaliseringens hjälp kan jobba nästan när som helst och var som helst tenderar den psykiska ohälsan att öka. Detta menar Magnus Svartengren, forskare och professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

– När det gäller industrin har man inte fokuserat så mycket på detta tidigare, industrin har haft den fördelen att du arbetar när du är på plats, när du går hem kan du inte längre arbeta. Men även här börjar gränserna suddas ut när arbetsuppgifterna blir mer komplexa, säger han.

Magnus Svartengren har kontakt med bland annat träindustrin och skogsindustrin och har sett att psykisk ohälsa hittills inte uppmärksammats i lika hög utsträckning som inom till exempel tjänstemannasektorn. Detta är dock på väg att ändras.

– Letar man inte så ser man det inte. Det har varit lite att om man inte bryr sig om det så finns det inte, det tycker jag är en dålig strategi, säger han.

Handlar inte om privatlivet

Han menar att det länge har varit vanligt att skylla sjukskrivningar och psykisk ohälsa på att folk har mycket i sitt privatliv.

– De gifter sig och skiljer sig, dricker för mycket vin och tränar för lite. Detta resonemang är ett sätt att hålla verkligheten ifrån sig och att delegera problemet till individen. Arbetsgivaren och cheferna har ansvar för arbetsmiljön. Det som gör att människor mår psykiskt dåligt och till slut sjukskrivs är ofta relaterat till arbetsplatsen, även om faktorer i privatlivet påverkar.

Fungerande grupp

Det viktigaste förebyggande arbetet handlar om att skapa en trygg arbetsgrupp som stävjar mobbning och utestängning.

– Den stora bristen är att arbetsgrupperna inte genomför ett strukturerat arbetsmiljöarbete, att förebygga innebär att ligga före, säger han och fortsätter:

– Det gäller att skapa en känsla av delaktighet på jobbet. Arbetsledaren behöver klargöra vad som gäller på arbetsplatsen, hur vi ska prata med varandra och hur vi ska vara mot varandra. Det är ett delat ansvar mellan gruppen och chefen att uppmärksamma när någon medarbetare inte inkluderas eller behandlas lika.

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Se våra bemanningstjänster

Fånga upp tidiga tecken

För att undvika att någon går in i en sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa tycker Magnus Svartengren att det är viktigt att då och då stämma av med medarbetarna hur de känner sig.

– Ställ frågor om hur medarbetarna sover, om de känner sig utvilade vid uppvaknandet. Våga fråga om en person inte ser ut att må bra. Om någon inte mår bra måste man lätta trycket på den personen.

Lagom många medarbetare per chef

Magnus Svartengren anser att det är av stor betydelse att varje medarbetare vet vem som är närmaste chef och att chefen i sin tur har en chans att ha kontakt med alla medarbetare.

– När det börjar gå för många medarbetare på varje chef blir det i längden ohållbart. För att kunna fånga upp någon som mår dåligt krävs att chefen känner sin grupp.

Individens utveckling

Han tror också att det är viktigt att ge individen möjlighet att utvecklas.

– Nu när det är snabbare rörelser på arbetsmarknaden är det viktigt att individen följer med i utvecklingen för att vara rustad att ta nästa jobb. Om individen får en chans att utvecklas med företaget blir företaget också en attraktiv arbetsplats.

Tydliga mål

– Även om vi pratar mycket om individens frihet är det inte fel att tydliggöra vilka mål organisationen har, då blir det lättare för varje medarbetare att förstå ”hur jag kan bidra” och stressen minskar.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender