Skip to main content

Fråga experten - Vilka är de viktigaste kraven att ställa på min bemanningsleverantör?

Anette Hedberg, bemanningsexpert på Lernia svarar:

Jag tycker att det finns tre viktiga aspekter när det kommer till krav du ska ställa på din bemanningspartner.

1. God kommunikation

Kommunikationen mellan kund och bemanningsleverantör är avgörande för hur uppdraget utvecklas. Det är här ni kan skapa samsyn runt kravspecifikationer för olika tjänster, resonera runt upplägg vid inhyrning samt sätta ramarna för hur uppföljningar ska genomföras. Så mitt råd är: prata med varandra och gör klart hur ni vill ha dialogen. Det är i de mänskliga mötena vi alla får energi och utvecklas.

2. Grundlig kunskap

Du som kund ska känna trygghet i att bemanningsföretaget har kunskap om din verksamhet och att de vet hur bemanning kan och får genomföras. Att bemanningsföretaget följer de avtal och regler som finns för medarbetare och att de arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor är också en självklarhet.

3. Stor tillgänglighet

Du ska kunna ställa krav på tillgänglighet. Dels att företaget du anlitar är tillgängliga per telefon och mejl och dels att de är närvarande ute hos dig som kund. Hur mycket närvaro som krävs på plats beror så klart på antalet konsulter, vad det är för typ av verksamhet och hur mycket du som kund önskar. Jag tycker också att det är en fördel om det finns lite ”jävlar anamma”, att företaget du anlitar visar att de gör sitt yttersta för att lösa problem och utmaningar.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender