Skip to main content

Fråga experten – När får man begära utdrag ur belastningsregistret?

När kan det vara berättigat att be att få se ett utdrag ur belastningsregistret? Och hur ska man hantera att en kandidat har en tidigare dom i sitt bagage? När är det berättigat att välja bort en kandidat på grund av personens förflutna?

Susanne Werngren, rekryterings- och bemanningsexpert på Lernia svarar:

Vilket företag som helst kan sätta upp i sin policy att registerutdrag ska göras som en del i en rekryteringsprocess. Detta bör göras tidigt i processen och kandidaten måste informeras, eftersom det är kandidaten själv som måste begära ut utdraget från belastningsregistret.

I vissa verksamheter är det obligatoriskt med registerkontroll, till exempel för tjänster inom skola och förskola. Andra verksamheter som har registerutdrag som policy kan till exempel vara banker. Om jobbet innebär hantering av pengar och transfereringar bör det kanske inte finnas ekonomisk brottslighet i bagaget. Läkemedelsföretag kan kräva utdrag för att se att kandidaten inte har något drogrelaterat i registret. Företag som producerar eller levererar teknikprylar vill kanske inte anställa någon som har blivit dömd för stöld.

Om företaget har som policy att fråga efter utdrag ur belastningsregistret bör det också definiera vad som är en röd flagga och vad som inte är det. Det finns också företag och myndigheter där vissa eller alla tjänster är säkerhetsklassade.

Säkerhetsklassad tjänst innebär att den tjänst som ska tillsättas kommer att befatta sig med verksamhet eller ta del av uppgifter som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism. Säkerhetsprövningen syftar till att bedöma om personen är lämplig för uppgiften samt om denne är lojal och pålitlig. 

Det finns tre olika säkerhetsklassningar, vid samtliga görs alltid en registerkontroll före anställning. Vid denna typ av säkerhetsklassade tjänster är det Säkerhetspolisen som utför registerkontrollerna, men den enskilde måste i förväg ge sitt medgivande till detta, vilket också är en förutsättning för att gå vidare i rekryteringsprocessen.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.