Skip to main content

Få kontroll över kompetensen – nytt valideringssystem ger svart på vitt

Industrin behöver kvalificerade medarbetare. Nya krav och förändrade yrkesroller gör att arbetsgivare bör få bättre kontroll över de anställdas kunskaper och färdigheter – för att kunna utveckla kompetensen. Därför har branschen tagit fram ett valideringssystem för Industriteknik bas.

– Det handlar om att kartlägga relevanta kunskaper och se om en person har de tekniska baskunskaper som industrin kräver, säger P-O Lindgren, verksamhetschef på Lernia i Blekinge. 

Gemensam grundkompetens för många branscher

Den grundläggande kompetens som krävs för till exempel en maskinoperatör, en underhållstekniker eller någon som jobbar i tillverkningsflöden är till stora delar gemensam för industrins olika branscher.

Lernia har anammat branschens valideringssystem och erbjuder det inom utbildningen Industriteknik bas och har nu ett stort antal testcentrum och certifierade testledare som kan genomföra valideringar, antingen hos Lernia eller på plats på aktuellt företag.

P-O Lindgren menar att det är svårt att upprätthålla den produktivitet och kvalitet som krävs för att som företag vara konkurrenskraftigt om det inte har rätt eller tillräcklig kompetens.

– Det är viktigt att bedöma såväl nya som befintliga medarbetare. Kanske finns det medarbetare som sitter på kompetens som arbetsgivaren inte visste att de hade. Det finns förmodligen också mycket som inte syns i ett cv, till exempel specialkunskaper en person läst in av andra anledningar eller att man har någon hobby som ger viss kunskap.

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Se våra bemanningstjänster

Test med olika moduler

Testerna tar en halv dag och består av tio olika moduler, som till exempel kvalitet, miljö och säkerhet, språkkunskaper och mätteknik. Antingen blir medarbetaren godkänd direkt eller så specificeras i vilken eller vilka moduler kunskaperna brister.

– Då kan det i nästa steg bli aktuellt med kompletterande fortbildningsinsatser. När dessa är avklarade testar medarbetaren de moduler som hen fått underkänt på igen. Både individ och företag får på så sätt ett kvitto på vad personen kan och inte kan, säger P-O Lindgren.

Medarbetare som har genomgått och klarat testerna får ett kompetensbevis för Industriteknik Bas.

Lernias industritekniska utbildning och testcentrum finns på runt 30 orter i Sverige. I utbildningen Industriteknik Bas ingår valideringen. Under 2018 har mer än 100 valideringstester av denna typ genomförts.

Norje Smidesfabrik testar medarbetare

Ett av de företag som har testat valideringen med hjälp av Lernia är Norje Smidesfabrik i Blekinge, ett familjeföretag med ett 50-tal anställda. Personer inom produktionsledningen som produktionschef, produktionstekniker, underhållstekniker och lagerchef testades i första omgången.

Efter att ha gått igenom resultaten från valideringen konstaterar vd Jonna Hermansson att rätt kompetens verkar finnas hos dessa personer.

– Men det var mycket värdefullt att få det bekräftat. Nu överväger vi att även testa andra personalgrupper, säger hon.

Vd Jonna Hermansson på Norje Smidesfabrik tillsammans med Lernias testledare Kristina Enarsson.
PO Lindgren
P-O Lindgren, verksamhetschef på Lernia i Blekinge.

10 kompetensområden som testas

  1. Hälsa, miljö och säkerhet
  2. IT och automation
  3. Kvalitet
  4. Matematik
  5. Produktionsteknik/-ekonomi
  6. Mätteknik
  7. Ritningsläsning
  8. Språk (svenska)
  9. Språk (engelska)
  10. Underhåll

Vill du också testa dina medarbetare?

Läs mer om utbildningen och när den går.

Läs mer

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender