Skip to main content

Fråga experten – Vilka frågor får man inte ställa under intervjun?

Får man ställa vilka frågor som helst till sin kandidat under anställningsintervjun? Hur är det med frågor om graviditet, partitillhörighet eller etnisk bakgrund? Hur håller man sig på rätt sida om gränsen?

Susanne Werngren, rekryterings- och bemanningsexpert på Lernia svarar:

Nej, nej, nej. Nej, det får man faktiskt inte göra och det handlar om att inte diskriminera. De sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens förbud är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Även om det finns ett visst utrymme juridiskt för att ställa frågorna är det alldeles för svårt att hålla sig på rätt sida inom diskrimineringslagen.

Man kan såklart ställa vilka frågor man vill under intervjun, men då får man vara beredd på att bli anmäld enligt diskrimineringslagen. Så för att göra det enkelt är svaret nej. Och varför skulle man ställa den typen av frågor?

Har du utmaningar att hitta personal?

Se våra bemanningstjänster

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.