Skip to main content

3 framtidsjobb som kan bli aktuella inom industrin

Trygghetsrådet släppte nyligen en rapport om framtidens arbetsmarknad och de trender som påverkar arbetslivet. Här är tre spännande jobb som kan bli verklighet för industrin inom kort.

1. Klimatrevisor

Många företag måste sedan ett par år tillbaka göra en hållbarhetsredovisning vid sidan av sin årsredovisning. I framtiden krävs inte bara redovisning av ekonomiska resultat utan även av de avtryck företaget lämnat i världen. Samtidigt är det många företag som upplever att de inte har all klimatekonomisk kompetens internt. För att sätta tillräckligt fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor behövs vägledning. En klimatrevisor hjälper till att analysera och redovisa företagets hållbarhetssatsningar. Klimatrevisorn kan även hjälpa företagen med strategier för att ställa om från linjärt till cirkulärt och helst klimatpositivt. 

2. Robotpersonlighetsdesigner

Både i industrin och på andra arbetsplatser kommer sociala robotar att bli vanliga inslag i framtiden. När dessa AI-robotar gör entré kommer deras personligheter att behöva utvecklas för att passa i den kontext där de arbetar. En robotpersonlighetsdesigner kommer att jobba med att programmera och utveckla dessa för att säkerställa att robotarna kommer överens med kollegorna och att de representerar företagets värderingar.

3. Gig-manager

Vi vet att arbetslivet blir allt mer flexibelt och gig-ekonomin med friare anställningsformer är redan här. Detta kommer så småningom att påverka även industrins villkor. När arbetstagare väljer att ta kortare uppdrag behövs också en manager som hjälper dessa, gigarna, att hitta rätt. Managerns uppgift är också att säkerställa deras beläggning och inkomst genom att se till att de har kontinuerliga uppdrag. Så på framtidens arbetsplatser kanske gig-managers jobbar sida vid sida med de lokala fackföreningarna, allt för att stärka arbetarnas villkor.

Källa: TRR:s rapport ”Framtidens arbetsliv är här!”

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Se våra bemanningstjänster

Här är 7 andra framtidsjobb att hålla koll på

  1. Distansare – fler arbeten kan med hjälp av teknologins framfart utföras på distans.
  2. Kulturflätare – framtidens arbetsliv kommer att vara mer sammankopplat och nätverksorienterat. En kulturflätare utvecklar kulturen utifrån lönsamhetens och medarbetarnas bästa.
  3. Vertikalodlare – när en stor andel av befolkningen är urban behövs hållbara odlingsalternativ, som att odla väldigt lokalt, klimatsmart och med hjälp av nya teknologier för att ta fram råvaror som är klimatsmarta. Vertikalodlaren är framtidens lokala bonde.
  4. Etikutvecklare – hjälper företag att definiera, kommunicera och efterleva ett högre syfte
  5. Molnvakt – när de allra flesta företag hanterar stora mängder känslig data behövs en tjänst som säkerställer att datan hanteras korrekt och behålls säker.
  6. DNA-coach – hjälper individen att tolka DNA-data samt ta fram individanpassade tränings- och kostupplägg för att minska och förebygga hälsoproblem.
  7. Oldfluencer – pensionärerna blir fler, lever längre och är även aktiva i sociala medier. En oldfluencer kan inspirera andra äldre till en mer aktiv och social livsstil.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.