Skip to main content

Visste du att… svenskarna är sämst på relationer?

En undersökning från Expat Insider visar att svenskarna leder världsligan i att inte skaffa kompisar på arbetsplatsen. Anna Bennich, psykolog, förklarar varför det ser ut så här och tipsar om hur man blir bättre.

– Det finns inget tydligt svar på varför det ser ut så här. Men vi tycks vara ett ganska reserverat folk som håller hårt på det som är ”min familj/vänkrets” och vi separerar kanske jobbet från fritiden mer än vad man gör i andra länder, säger Anna Bennich.

Tryggare på jobbet med vänskap

Hon menar att det inte är nödvändigt att ha massor med bästisar på jobbet och att det kanske till och med skulle minska effektiviteten. Men att lägga tid på att skapa goda relationer på arbetsplatserna tror hon enbart har positiva effekter.

– Det ökar känslan av trygghet, det vill säga att vara fri att tänka högt utan rädsla att bli förlöjligad och så vidare. Det finns dessutom tydliga samband mellan att känna sig trygg på jobbet och ökad produktion och minskad frånvaro, säger Anna Bennich.

Rädsla för att avvisas

Men för många av oss svenskar finns det ändå något som tar emot.

– Det som generellt hindrar människor från att ta kontakt är rädsla; att uppfattas som fel, burdus, konstig, eller att avvisas. Då avstår vi hellre, säger hon.

Har du utmaningar att hitta personal?

Se våra bemanningstjänster

Det går att bli bättre

För att ändra en arbetsplats där relationerna inte kommer naturligt menar Anna Bennich att vi först och främst behöver medvetandegöra hur det ser ut på arbetsplatsen för att kunna göra en förbättring.

– Därefter gäller det att införa nya sätt att relatera till varandra, göra rum för mer öppenhet och inkludering.

Kortlek till hjälp

Och det finns konkreta knep att ta till. Tillsammans med Lernia har Anna Bennich på vetenskapliga grunder tagit fram 36 frågor som ska underlätta för att knyta nya vänskapsband. Frågorna rör sig från ”När skrattade du högt senast?” till ”Vem som inte lever längre saknar du mycket?”.

– Vi har tagit avstamp i forskningen och skapat frågor som riktas mot att skapa vänskap, i klassrum och på arbetsplatser. Grundtanken bakom frågorna är att båda parter ska känna sig sedda, förstådda och accepterade, vilket är några av grundbultarna i varje nära relation, säger hon.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender