Skip to main content

Rekrytera eller hyra in? Experten guidar dig

Du behöver öka personalstyrkan men står i valet och kvalet om du ska ta in en konsult eller anställa en ny medarbetare. Olika organisationer har olika förutsättningar och beslutet är inte helt enkelt. Magnus Bergqvist, som är produktchef för Bemanning & Rekrytering på Lernia, guidar dig längs vägen.

Är behovet tills vidare eller temporärt?

– Ibland vet man som företag från början att det är en tillfällig anställning; det är ett projekt, någon som ska gå på föräldraledighet, det kanske är hög belastning under bokslut eller så behöver man vikarier över sommaren. Många gånger vet man att det inte är en permanent plats som ska fyllas och då kan det vara lämpligt att hyra in personal. Det kan också vara så att någon slutar snabbt eller blir sjukskriven, då kan det också vara en bra lösning att ta in en konsult. Vet man däremot i god tid att någon ska sluta och det är samma tjänst som ska tillsättas – ingenting övrigt har förändrats – då kan man gå direkt på rekrytering.

Kan ni vänta eller behöver ni någon direkt?

– Här handlar det om vilken tjänst som ska tillsättas. Är det en reception som inte kan stå obemannad i morgon och platsen måste tillsättas direkt är inhyrd personal ett bra alternativ. I många fall går det att lösa en bemanning med kort varsel om man arbetar tillsammans med ett bemanningsföretag och har en sådan överenskommelse. Om man inte måste tillsätta posten omedelbart, om någon väljer att sluta till exempel, så har ju de flesta tjänster en månads uppsägningstid, då finns det tid att genomföra en rekrytering. Men det gäller att vara ärlig mot sig själv. Kommer vi att hinna att både hitta rätt person och göra en överlämning? Om inte kan en övergångslösning vara lämplig, där man hyr in en konsult medan man hittar den permanenta lösningen. I många fall blir den inhyrda konsulten den som sedan rekryteras.

Är personen en nyckelresurs?

– Att sätta upp en kompetensprofil är viktigt. Alla positioner är så klart betydelsefulla, men för att avgöra om någon post är en nyckelresurs ska man fundera på vilka kompetenser man vet är svåra att ersätta och som är verksamhetskritiska, dessa vill du gärna knyta närmare företaget och därmed rekrytera. På till exempel ett bilföretag kan det handla om resurser som har kunskap kring företagets utveckling och hur man ska bygga framtida bilar, det är nyckelpersoner som du vill ska vara anställda direkt i företaget. Mer generisk kompetens som ekonomipersonal, administration och även produktionspersonal är tjänster som är lättare att hyra in.

Behöver ni extrapersonal?

Se våra bemanningstjänster

Har ni gjort en långsiktig planering eller kommer större förändringar i organisationen?

– Så länge man inte ser några moln på horisonten så får man utgå från att läget är stabilt, och är läget stabilt kan man rekrytera. Vet man däremot att det är omorganisation på gång eller att delar av verksamheten kanske ska flytta är det nog bättre att hyra in konsulter. Likaså om man vet att man står inför någon form av skifte där andra typer av kompetenser än vad som behövs i dag kommer att krävas.

Många verksamheter är också konjunkturkänsliga, då kan det vara bra att ha någon sorts flexibilitet med en viss andel inhyrd kompetens, så behöver man inte ta till lika drastiska åtgärder och säga upp folk om saker förändras. Finns det någon typ av osäkerhet inför framtiden där man inte säkert vet hur många personer man behöver är det bättre att hyra personal.

Vad som är lång och kort sikt när det gäller långsiktig planering varierar från verksamhet till verksamhet, vissa ser flera år framåt, andra har inte möjlighet att planera mer än ett år i taget.

Har ni egen tid att lägga för att hitta rätt?

– Det finns två parametrar: rekrytera på egen hand eller med hjälp av bemanningsföretag samt rekrytera eller hyra in. Antingen väljer du att anlita ett rekryteringsföretag för rekryteringen, då spar du en hel del tid. Rekryteringskonsulter är experter på det de gör, de har ett upparbetat nätverk och en vana att hitta rätt kandidater, det är ett hantverk och de har ett försprång framför att du som företag ska göra samma sak på egen hand parallellt med övriga sysslor.

Det tar ofta långt mer än en heltidsvecka i ren arbetstid att rekrytera en person, och det är få personer som kan avsätta 40–50 timmar till att bara rekrytera. Men även om man väljer att anlita en rekryterare kräver det viss tid, möten med slutkandidater, till exempel. Det som kräver allra minst tid är att hyra in personal, det är inte ett lika stort steg som att anställa någon, därmed är ofta beslutsgången snabbare.

Magnus Bergqvists bästa tips

  1. När behovet är tills vidare, rekrytera. Om det är temporärt, hyr in.
  2. Om du har tid att vänta, rekrytera. Om posten måste tillsättas direkt, hyr in.
  3. Rekrytera om personen är en nyckelresurs. Är så inte fallet, hyr in.
  4. Har ni en stabil, långsiktig planering passar rekrytering. Om det finns orosmoment, hyr in.
  5. Har ni mycket tid att avsätta, rekrytera. Är det ont om tid, hyr in.

Läs mer om våra nyheter och trender