Skip to main content

Fem trender på arbetsmarknaden du måste ha koll på

Snabbare förändringar, flexiblare arbetstider och bättre kompetensnätverk. Det är några av trenderna som presenteras i konsultföretaget Mercers rapport om arbetsmarknaden 2018.

Ett av världens största konsultföretag inom HR, Mercer, kom nyligen ut med rapporten Global Talent Trends Study, där företagsledare, HR-ansvariga och anställda från 21 branscher och 44 länder världen över har svarat på frågor kring framtidens arbetsmarknad.

Här är fem trender som kan vara värda att lägga på minnet.

Möjlighet till snabb förändring

Förmågan att förändras, samt att göra snabba förändringar kommer att ha större betydelse för företag på framtidens arbetsmarknad. Men hur man förbereder sig för framtiden beror på vilken grad av förändring företagen tror sig möta. Förväntar man sig stora förändringar fokuserar man på att skapa en plattare nätverksstruktur. Av de svarande uppger 32 procent att de utvecklar mer flexibla, självständiga arbetsteam, jämfört med 22 procent som är motsvarande siffra från fjolårets rapport. Av cheferna som svarat tror 53 procent att minst en av fem befattningar inom den egna organisationen kommer att upphöra inom de närmaste fem åren.

Meningsfullt arbete

Vikten av att ha ett betydelsefullt arbete framgick tydligt i studien. Tre fjärdedelar (75 %) av de arbetstagare som uppger sig vara nöjda med sitt arbete anger även att deras arbetsplats är föränderlig och erbjuder goda möjligheter till fortsatt lärande. Men samtidigt säger 39 procent av de arbetstagare som är nöjda med sin arbetsplats att de ändå planerar att söka nytt jobb på grund av brist på vidare karriärmöjligheter.

Behöver ni extrapersonal?

Se våra bemanningstjänster

Flexibilitet

För att attrahera framtidens arbetskrav kommer flexibla villkor att vara kärnan. Arbetstagarna vittnar om att kontroll över både sitt arbetsliv och sitt privatliv är en av de viktigaste frågorna. Detta ser företagsledarna ut att ha förstått; en majoritet, 80 procent, ser flexibel arbetstid som en av de viktigaste förmånerna att erbjuda sina anställda, jämfört med 49 procent i förra årets rapport.

Tillgång till talang

Av företagsledarna är det en tydlig majoritet, hela 89 procent, som tror att konkurrensen om kompetens kommer att bli allt hårdare. Som en följd av detta kommer det att krävas att företag utökar sina nätverk med olika kompetenser och talanger för att bättre matcha kompetens med specifikt arbetsbehov. HR-modellerna kommer därför också att behöva ändras.

Digitalisering

Rapporten visar att det i dagsläget endast är 15 procent av företagsledarna som ser sina företag som digitala organisationer, även om det de senaste åren skett en förbättring. 65 procent av de anställda tycker att de senaste teknologiska lösningarna är nödvändiga för att lyckas, samtidigt är det bara 48 procent som uppger att de har de digitala verktyg som krävs för att utföra sitt arbete.

Svenska företag får allt svårare att hitta kompetens

Även Svenskt Näringsliv kom tidigare i år ut med en rapport om framtidens arbetsmarknad, den så kallade Rekryteringsenkäten. Här framkom bland annat att det på den svenska arbetsmarknaden är brist på rätt kompetens och att företagen får allt svårare att rekrytera. Mer om resultatet kan du läsa här.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender