Skip to main content

Hur du rekryterar internt men undviker fallgroparna

Det finns många fördelar med att rekrytera internt. Först och främst får du någon som har god kännedom om företaget. Men glöm inte bort att följa en strukturerad process. Vi låter experten Rikard Kjellman, som är HR-chef på Lernia, guida dig.

– Förstahandsvalet är att kolla hur det ser ut internt. Kan man rekrytera en person som redan finns inom företaget till den nya posten så blir startsträckan mycket kortare i och med att personen redan har värdefulla kunskaper, säger han.

En annan viktig fördel med att rekrytera internt är att det sänder ut en signal till de anställda.

– Visar man att det finns karriärvägar inom företaget får man i regel behålla medarbetare längre, om de ser att det går att gå vidare inom den egna organisationen.

Håll processen objektiv

Men det finns fallgropar med att rekrytera internt och är man medveten om dessa så kan man undvika att trilla dit.

– Man måste använda sina processer likadant oavsett om man rekryterar externt eller internt, men det händer att man glömmer att följa dessa när det ska rekryteras internt. Kandidaten ska varken ha fördelar eller nackdelar av att vara just en intern sökande. Det ska fortfarande vara en objektiv rekryteringsprocess.

För att hålla rekryteringen rättvis ska som vanligt en kravprofil tas fram och en annons ska skrivas.

– Jag rekommenderar även att tjänster annonseras internt, så att alla anställda har möjlighet att söka alla öppna positioner på den "interna arbetsmarknaden".

Då ska du rekrytera externt

Även om det många gånger är smidigt att ta en medarbetare inom företagets väggar finns det så klart situationer då det inte fungerar.

– Det förekommer att den kompetens man söker inte finns i organisationen, exempelvis om man startar en ny verksamhet, kanske på en ny ort eller inom ett nytt område, säger Rikard Kjellman.

Behöver ni extrapersonal?

Se våra bemanningstjänster

Medarbetare blir chef över gruppen

Ett annat knepigt fall kan vara när en medarbetare rekryteras internt för att bli chef över gruppen.

– Det är alltid känsligt att göra någon till chef över före detta kollegor. Det förekommer att den nytillsatte chefen blir utmanad i sitt ledarskap av medarbetarna. Om det ska fungera ställer det stora krav på gruppen. Det viktigaste är att ha en dialog om det nya ledarskapet.

Forma inte tjänsten efter individen

Något Rikard Kjellman höjer ett varnande finger för är att börja anpassa organisationen efter individen. Till exempel när en tjänst ska tillsättas och det finns en medarbetare som passar halvbra in, men om man bara syr om kravlistan lite så passar "Tommy på försäljning" perfekt.

– Det är tyvärr ganska vanligt att folk gör så, men då skapar man en organisation som inte är skalbar. Om personen sen slutar står man med en unik tjänst som blir väldigt svårt att tillsätta. Därför är det bra med standardisering: ekonomiavdelningen gör ekonomi, försäljning gör försäljning, säger han. 

Rikard Kjellmans tre bästa tips när du ska rekrytera internt:

  1. Annonsera internt så att alla medarbetare får möjlighet att söka.
  2. Följ processerna som du gör när du rekryterar externt.
  3. Om medarbetaren blir chef över tidigare kollegor, se till att det blir en dialog där man reder ut eventuella frågetecken.

Vårt rekryteringserbjudande

Så kan Lernia hjälpa ditt företag med rekryteringslösningar nu och i framtiden