Skip to main content

Dyrt att anställa fel person

Att anställa någon som sedan visar sig inte klara av jobbet eller slutar på eget bevåg kostar – i tid, pengar och frustration. Men det finns sätt att minska risken för att landa med en allt för dyr rekryteringsnota.

En exakt siffra på vad det kostar att felrekrytera är det många som försökt fastställa. Enligt en undersökning utförd av rekryteringsföretaget Poolia kostar det i genomsnitt 700 000 kronor att anställa någon som sedan inte kan stanna kvar i organisationen och när revisionsföretaget PWC gjorde en undersökning bland svenska småföretag landade deras uppskattning av kostnaden på strax under 300 000 kronor. En internationell undersökning som genomfördes av analysföretaget Future Foundation beräknade att felrekryteringar i Sverige varje år kostar drygt 13 miljarder kronor för företag och organisationer.

Inte bara pengar - räkna även tid och energi

Den beräknade kostnaden för att anställa fel person varierar alltså, men att det är dyrt är alla överens om. Men det är inte bara i reda pengar som kostnaden ska beräknas. Rekryteringen tar tid och energi från dig som är rekryterande chef. En uträkning från Nyckeltalsintstitutet visar att nedlagd tid för alla inblandade i en rekrytering kostar 1 procent av månadslönen per timme.

Visar det sig att personen som anställts inte har de kvalifikationer som krävs och därmed inte kan prestera som önskat, riskerar även produktionen att bli lidande. Fel person riskerar också att förstöra kundrelationer, vilket även det kan bli kostsamt i längden.

Behöver ni hyra in personal?

Se våra bemanningstjänster

Förlustområden till följd av felrekrytering

Det amerikanska analysföretaget Brandon Hall Group har sammanställt forskning på området och förutom fasta kostnader för lön och upplärning listar de ett antal områden där organisationer rapporterat förluster till följd av felrekrytering:

  • förlorade affärsmöjligheter
  • förlorad effektivitet i team
  • produktionsförlust
  • juridiska kostnader
  • försvagat varumärke

Systematiserad rekryteringsprocess viktigaste faktorn

Så hur kan man som chef gardera sig i rekryteringssammanhang för att minska risken att anställa fel person? Den viktigaste faktorn för en lyckad rekrytering är att den sker med en systematiserad process med metoder som har vetenskapligt stöd. Lita inte på magkänslan. Genom att lägga ner ett bra grundarbete och ta hjälp från personer med expertkompetens ökar du chanserna att lyckas göra en rekrytering som blir långsiktigt lönsam. Eller som Laszlo Bock, HR-chef på Google som en av världens mest eftertraktade arbetsgivare, har sammanfattat företagets syn på rekrytering: "Kompromissa aldrig med kvalitet. Det är förödande"

Kanske är det något att ta som ledstjärna när det är dags att börja sökandet efter nästa medarbetare?

 

Vårt rekryteringserbjudande

Så kan Lernia hjälpa ditt företag med rekryteringslösningar nu och i framtiden

Säkerställ bra ledarskap i en automatiserad värld

Automatiseringens framfart har stor inverkan på arbetslivet och ledarskapet. Inte minst påverkas industrin som är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen. 

Läs mer om våra nyheter och trender