Få stenkoll på nuläget med validering utifrån Industriteknik Bas

Industriteknik Bas är en branschvalidering med gemensamt bestämda krav på kunskap och färdighet som gäller alla i en produktion oavsett yrkesroll. Valideringsinnehållet är granskat av bland andra Teknikföretagen och IF Metall, och är förankrat i samtliga branschorganisationer. Genom en validering av din arbetsplats utifrån kriterierna ger vi dig en säker bild av ditt företags kompetens och behov inför framtiden.

Industriteknik Bas är en branschvalidering där industrin gemensamt har bestämt krav på kunskap och färdighet som gäller alla i en produktion oavsett yrkesroll. Med Industriteknik bas får arbetsgivare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion. Och vi skapar tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.

Välkommen på frukostseminarium!

Industrin behöver kvalificerade medarbetare. Fler och fler arbetsuppgifter och yrkesroller kräver mer kunskap, färdighet och förmåga än tidigare. Utan rätt och tillräcklig kompetens blir det svårt att upprätthålla den kvalitét som krävs för att vara konkurrenskraftigt som företag.

Vi bjuder på frukost i kombination med föreläsning & dialog. Johan Nordberg, vår specialist på Industriteknik Bas - en branschgemensam modell för kartläggning och validering av industriell baskompetens, berättar under seminariet om hur vi tillsammans maximerar nyttan av detta koncept.

Industrin behöver kvalificerade medarbetare. Fler och fler arbetsuppgifter och yrkesroller kräver mer kunskap, färdighet och förmåga än tidigare. Utan rätt och tillräcklig kompetens blir det svårt att upprätthålla den kvalitét som krävs för att vara konkurrenskraftigt som företag.

Vi bjuder på frukost i kombination med föreläsning & dialog. Johan Nordberg, vår specialist på Industriteknik Bas - en branschgemensam modell för kartläggning och validering av industriell baskompetens, berättar under seminariet om hur vi tillsammans maximerar nyttan av detta koncept.

TROLLHÄTTAN

Drottninggatan 37
NÄR: 7 Sep 2017
Kl:8.00 - 9.30 (frukost kl. 8.00)

BOKA DIN PLATS HÄR

TROLLHÄTTAN

Drottninggatan 37
NÄR: 7 Sep 2017
BOKA DIN PLATS HÄR

GÖTEBORG

Maskingatan 5, vån 4
NÄR: 14 Sep 2017
Kl:8.00 - 9.30 (frukost kl. 8.00)

BOKA DIN PLATS HÄR

GÖTEBORG

Maskingatan 5, vån 4
NÄR: 14 Sep 2017
BOKA DIN PLATS HÄR

BORÅS

Åsbogatan 8
NÄR: 20 Sep 2017
Kl:8.00 - 9.30 (frukost kl. 8.00)

BOKA DIN PLATS HÄR

BORÅS

Åsbogatan 8
NÄR: 20 Sep 2017
BOKA DIN PLATS HÄR

SKÖVDE

Storgatan 20
NÄR: 21 Sep 2017
Kl:8.00 - 9.30 (frukost kl. 8.00)

BOKA DIN PLATS HÄR

SKÖVDE

Storgatan 20
NÄR: 21 Sep 2017
BOKA DIN PLATS HÄR

HALMSTAD

Slottsmöllan 20
NÄR: 29 Sep 2017
Kl:8.00 - 9.30 (frukost kl. 8.00)

BOKA DIN PLATS HÄR

HALMSTAD

Slottsmöllan 20
NÄR: 29 Sep 2017
BOKA DIN PLATS HÄR

Vad kan Lernia göra för dig?

4 av 5 industriföretag anser att det är utmanande att säkerställa precis den kompetens som behövs för de närmaste fem åren. 3 av 4 industriarbetsgivare anser att kompetensutveckling är viktigt för att nå verksamhetens affärskritiska mål. Genom en validering utifrån Industriteknik Bas hjälper vi dig att se ditt faktiska nuläge på din arbetsplats och att fokusera på strategiska utvecklingsmöjligheter och rätt kompetenslösningar. 

4 av 5 industriföretag anser att det är utmanande att säkerställa precis den kompetens som behövs för de närmaste fem åren. 3 av 4 industriarbetsgivare anser att kompetensutveckling är viktigt för att nå verksamhetens affärskritiska mål. Genom en validering utifrån Industriteknik Bas hjälper vi dig att se ditt faktiska nuläge på din arbetsplats och att fokusera på rätt utvecklingsmöjligheter och nya kompetenslösningar. 

Tio kompetensområden framtagna i samarbete med branschen

Industriteknik Bas består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringen utgår från ett beprövat och väl använt koncept.

 

Industriteknik bas består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringen utgår från ett beprövat och väl använt koncept.

Lernias kompetenslösningsmodell

Vår kompetenslösningsmodell består av faserna Strategi & planering, Validering, Analys, Utbildning & val samt Utvärdering. Vi kan antingen hjälpa er med hela processen, eller utvalda delar. 

  • Strategi och planering: Vi etablerar processtöd och projektledning som stöd för er under valideringen. 
  • Validering: Valideringen utförs med hjälp av den standardiserade modell som tagits fram för industriteknik bas och ger dig stenkoll på nuläget. 
  • Analys: Vi ger dig stöd i tolkning och resultatet och hur du prioriterar bäst för framtiden. 
  • Utbildning & val: I denna fas skräddarsyr vi tillsammans det utbildningsupplägg som passar er bäst. 
  • Utvärdering och avstämningar: Vi har alltid löpande avstämningar för att kontrollera att ni är nöjda med framstegen, och projektet avslutas med en utvärdering. 

Vår kompetenslösningsmodell består av faserna Strategi & planering, Validering, Analys, Utbildning & val samt Utvärdering. Vi kan antingen hjälpa er med hela processen, eller utvalda delar. 

  • Strategi och planering: Vi etablerar processtöd och projektledning som stöd för er under valideringen. 
  • Validering: Valideringen utförs med hjälp av den standardiserade modell som tagits fram för industriteknik bas och ger dig stenkoll på nuläget. 
  • Analys: Vi ger dig stöd i tolkning och resultatet och hur du prioriterar bäst för framtiden. 
  • Utbildning & val: I denna fas skräddarsyr vi tillsammans det utbildningsupplägg som passar er bäst. 
  • Utvärdering och avstämningar: Vi har alltid löpande avstämningar för att kontrollera att ni är nöjda med framstegen, och projektet avslutas med en utvärdering. 

Kontakta oss!

Öppna/Stäng
0771-650 600 Vardagar 8-16.30

Vi hjälper dig att validera din arbetsplats

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta