Få stenkoll på nuläget med validering utifrån Industriteknik Bas

Industriteknik Bas är en branschvalidering med gemensamt bestämda krav på kunskap och färdighet som gäller alla i en produktion oavsett yrkesroll. Valideringsinnehållet är granskat av bland andra Teknikföretagen och IF Metall, och är förankrat i samtliga branschorganisationer. Genom en validering av din arbetsplats utifrån kriterierna ger vi dig en säker bild av ditt företags kompetens och behov inför framtiden.

Industriteknik Bas är en branschvalidering där industrin gemensamt har bestämt krav på kunskap och färdighet som gäller alla i en produktion oavsett yrkesroll. Med Industriteknik bas får arbetsgivare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion. Och vi skapar tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.

Tio kompetensområden framtagna i samarbete med branschen

Industriteknik Bas består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringen utgår från ett beprövat och väl använt koncept.

 

Industriteknik bas består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringen utgår från ett beprövat och väl använt koncept.

Vad kan Lernia göra för dig?

4 av 5 industriföretag anser att det är utmanande att säkerställa precis den kompetens som behövs för de närmaste fem åren. 3 av 4 industriarbetsgivare anser att kompetensutveckling är viktigt för att nå verksamhetens affärskritiska mål. Genom en validering utifrån Industriteknik Bas hjälper vi dig att se ditt faktiska nuläge på din arbetsplats och att fokusera på strategiska utvecklingsmöjligheter och rätt kompetenslösningar. 

4 av 5 industriföretag anser att det är utmanande att säkerställa precis den kompetens som behövs för de närmaste fem åren. 3 av 4 industriarbetsgivare anser att kompetensutveckling är viktigt för att nå verksamhetens affärskritiska mål. Genom en validering utifrån Industriteknik Bas hjälper vi dig att se ditt faktiska nuläge på din arbetsplats och att fokusera på rätt utvecklingsmöjligheter och nya kompetenslösningar. 

Lernias kompetenslösningsmodell

Vår kompetenslösningsmodell består av faserna Strategi & planering, Validering, Analys, Utbildning & val samt Utvärdering. Vi kan antingen hjälpa er med hela processen, eller utvalda delar. 

  • Strategi och planering: Vi etablerar processtöd och projektledning som stöd för er under valideringen. 
  • Validering: Valideringen utförs med hjälp av den standardiserade modell som tagits fram för industriteknik bas och ger dig stenkoll på nuläget. 
  • Analys: Vi ger dig stöd i tolkning och resultatet och hur du prioriterar bäst för framtiden. 
  • Utbildning & val: I denna fas skräddarsyr vi tillsammans det utbildningsupplägg som passar er bäst. 
  • Utvärdering och avstämningar: Vi har alltid löpande avstämningar för att kontrollera att ni är nöjda med framstegen, och projektet avslutas med en utvärdering. 

Vår kompetenslösningsmodell består av faserna Strategi & planering, Validering, Analys, Utbildning & val samt Utvärdering. Vi kan antingen hjälpa er med hela processen, eller utvalda delar. 

  • Strategi och planering: Vi etablerar processtöd och projektledning som stöd för er under valideringen. 
  • Validering: Valideringen utförs med hjälp av den standardiserade modell som tagits fram för industriteknik bas och ger dig stenkoll på nuläget. 
  • Analys: Vi ger dig stöd i tolkning och resultatet och hur du prioriterar bäst för framtiden. 
  • Utbildning & val: I denna fas skräddarsyr vi tillsammans det utbildningsupplägg som passar er bäst. 
  • Utvärdering och avstämningar: Vi har alltid löpande avstämningar för att kontrollera att ni är nöjda med framstegen, och projektet avslutas med en utvärdering. 

Kontakta oss!

Öppna/Stäng
0771-650 600 Vardagar 8-16.30

Vi hjälper dig att validera din arbetsplats

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta