Skip to main content

Rekryteringsguiden - tio steg till självhjälp vid rekrytering


Finns det några hemligheter bakom en lyckad rekrytering? Vi tror på att kunskap och erfarenhet minimerar risken för felrekryteringar. Att kunskap och erfarenhet bäddar för framgång. Vi arbetar strukturerat med rekrytering. Helt enkelt för att det ger bäst resultat. Nu vill vi dela med oss av vår kunskap.

Rekryteringsguiden på en surfplatta