Skip to main content

Omställning – för företag


Lernia är din samarbetspartner både i medgång och i motgång. Vår bakgrund och bredd ger dig som företagsrepresentant möjligheten till ett helhetsgrepp kring förändring i din organisation.

Från nuläge till nyläge

Lernias branschkunskap och kunnande inom arbetsmarknad och utbildning gör oss till en stabil partner i omställningsarbetet. Vi är med hela vägen – före, under och efter omställningen. Vårt mål är ett nytt jobb för deltagaren och att underlätta för företag och fack i omställningsprocessen.

Vår erfarenhet är att de flesta som gått igenom en omställning och fått ett nytt jobb är mer nöjda efteråt än innan. Coachen har gett dem hjälp och stöd att utvecklas. De har fått en bättre självbild och blivit medvetna om hela sin kompetens.

Metod och utveckling

Lernia har ett utvecklat process- och metodmaterial som vi följer för att kvalitetssäkra processen från start till slut. Vi arbetar med att synliggöra både formell och informell kompetens och ser till viljan hos deltagaren för att hitta rätt verktyg och stöd till nytt jobb utifrån deltagarens individuella förutsättningar.

Vi är både lokala och rikstäckande vilket gör oss väl insatta i arbetsmarknaden. Du får samma kvalitet i våra tjänster över hela landet. Vi har ett stort kontaktnät som ger öppningar till nya jobb för dina medarbetare.

Lernias metodmaterial ligger till grund för bra karriärcoachning och ger dessutom coacherna tid att fokusera på det viktigaste – att stötta och hjälpa deltagarna. De arbetar strukturerat utifrån vår metod och möter individens behov med de delar som behövs. Lernias coacher vidareutbildas och utvecklas kontinuerligt.

Tillsammans med dig planerar vi upplägget, återrapporterar till dig enligt önskemål och sätter samman styrgrupper vid större omställningar. Där involverar vi de aktörer på orten eller i området som kan bidra till att dina medarbetare kommer ut i ny sysselsättning på bästa sätt.

Omställning/Arbetsväxling/Outplacement

Lernia arbetar utifrån ett processorienterat och lösningsfokuserat arbetssätt, vilket innebär att tyngdpunkten inte ligger på problemen och dess orsaker, utan på lösningarna, det vill säga hur människor vill att deras arbetsliv ska se ut i framtiden.
Vi utgår från deltagarens nuläge och tar sikte mot ett önskat nyläge. Eftersom varje programupplägg skräddarsys efter vars och ens behov kan olika tidsperspektiv erbjudas.

Vägvalssamtal för medarbetare

Vägvalssamtal ger medarbetaren möjlighet till alternativa vägar inför framtiden då företaget genomför förändringar som gör att medarbetare får förändrad arbetssituation. Vägvalssamtal kan vara en insats helt fristående inom ramen för kommande förändringar och/ eller en insats inför ett arbetsväxlingsprogram.

Livs- & yrkesutveckling

Program för medarbetare med möjlighet att utvecklas i nuvarande roll eller mot en ny roll genom samtal med oberoende part. Programmet fokuserar på kompetens, styrkor, möjligheter, utvecklingsområden, motivation, omvärldens påverkan och plan framåt.

Chef och HR-stöd

Vi bidrar med vår erfarenhet och kompetens. Våra huvudområden är förändringsledning, arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser, motivation & prestation på arbetsplatsen, svåra samtal, övertalighet samt angränsade områden.

För fack

Lernias branschkunskap och kunnande inom arbetsmarknad och utbildning gör oss till en stabil partner i omställningsarbetet.

För individ

Omställningsförsäkring är ett stöd på vägen till nytt jobb. Lernias jobbcoach hjälper dig att hitta ett nytt jobb.

Vi hjälper dig med omställningsarbetet


Skicka en förfrågan så tar vi fram en gemensam plan.

Fyll i dina kontaktuppgifter och beskriv kort ditt behov i formuläret så hör vi av oss och sätter upp en plan för hur vi hjälper dig vidare.

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 000

uthyrda konsulter

15 000

deltagare

1 100

kunder