Omställning – för företag


Lernia är din samarbetspartner både i medgång och i motgång. Vår bakgrund och bredd ger dig som företagsrepresentant möjligheten till ett helhetsgrepp kring förändring i din organisation.

Lernias branschkunskap och kunnande inom arbetsmarknad och utbildning gör oss till en stabil partner i omställningsarbetet. Vi är med hela vägen – före, under och efter omställningen. Vårt mål är ett nytt jobb för deltagaren och att underlätta för företag och fack i omställningsprocessen.

Från nuläge till nyläge

Vår erfarenhet är att de flesta som gått igenom en omställning och fått ett nytt jobb är mer nöjda efteråt än innan. Coachen har gett dem hjälp och stöd att utvecklas. De har fått en bättre självbild och blivit medvetna om hela sin kompetens.

Metod och utveckling

Lernia har ett utvecklat process- och metodmaterial som vi följer för att kvalitetssäkra processen från start till slut. Vi arbetar med att synliggöra både formell och informell kompetens och ser till viljan hos deltagaren för att hitta rätt verktyg och stöd till nytt jobb utifrån deltagarens individuella förutsättningar.

Vi är både lokala och rikstäckande vilket gör oss väl insatta i arbetsmarknaden. Du får samma kvalitet i våra tjänster över hela landet. Vi har ett stort kontaktnät som ger öppningar till nya jobb för dina medarbetare.

Lernias metodmaterial ligger till grund för bra karriärcoachning och ger dessutom coacherna tid att fokusera på det viktigaste – att stötta och hjälpa deltagarna. De arbetar strukturerat utifrån vår metod och möter individens behov med de delar som behövs. Lernias coacher vidareutbildas och utvecklas kontinuerligt.

Tillsammans med dig planerar vi upplägget, återrapporterar till dig enligt önskemål och sätter samman styrgrupper vid större omställningar. Där involverar vi de aktörer på orten eller i området som kan bidra till att dina medarbetare kommer ut i ny sysselsättning på bästa sätt.

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 800

uthyrda konsulter

34 400

utbildade personer

1 500

samarbeten med företag

Dela gärna