Skip to main content

Omställning – för fack


Lernias branschkunskap och kunnande inom arbetsmarknad och utbildning gör oss till en stabil partner i omställningsarbetet. Vi är med hela vägen – före, under och efter omställningen.

Lernia som omställningsföretag

Lernia har mångårig erfarenhet av olika branscher. Vi möter deltagarna där de befinner sig och ger det stöd som behövs. Vi kan svensk arbetsmarknad och har branschens största företagsnätverk som underlättar i jobbmatchningen.

"Lernia var på plats på företaget redan då våra medlemmar fick beskedet om uppsägning, och fångade upp oro hos våra medlemmar."

Vi finns på orter över hela Sverige och jobbar efter samma metod överallt. Det är en trygghet för deltagaren, som garanteras samma kvalitet oavsett ort och coach. Det är inte helt ovanligt att en person som befinner sig i en omställningsprocess beslutar att flytta. Kanske för att få ett nytt arbete eller börja studera. Tack vare att vi på Lernia finns över hela landet kan vi ge deltagaren den hjälp som behövs vid en flytt. Deltagaren kan till exempel ta del av vårt omställningsstöd och företagsnätverk på den nya orten.

Lernia är ett auktoriserat omställningsföretag. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om att auktorisation beviljas fattas av Kompetensföretagens styrelse. Att Lernia är ett auktoriserat omställningsföretag innebär trygghet kunder och medarbetare då det påvisar att vi arbetar seriöst och uppfyller Kompetensföretagens krav.

Läs mer om Kompetensföretagens auktorisationer

Omställning/Arbetsväxling/Outplacement

Lernia arbetar utifrån ett processorienterat och lösningsfokuserat arbetssätt, vilket innebär att tyngdpunkten inte ligger på problemen och dess orsaker, utan på lösningarna, det vill säga hur människor vill att deras arbetsliv ska se ut i framtiden.
Vi utgår från deltagarens nuläge och tar sikte mot ett önskat nyläge. Eftersom varje programupplägg skräddarsys efter vars och ens behov kan olika tidsperspektiv erbjudas.


Vägvalssamtal för medarbetare

Vägvalssamtal ger medarbetaren möjlighet till alternativa vägar inför framtiden då företaget genomför förändringar som gör att medarbetare får förändrad arbetssituation. Vägvalssamtal kan vara en insats helt fristående inom ramen för kommande förändringar och/ eller en insats inför ett arbetsväxlingsprogram.


Livs- & yrkesutveckling

Program för medarbetare med möjlighet att utvecklas i nuvarande roll eller mot en ny roll genom samtal med oberoende part. Programmet fokuserar på kompetens, styrkor, möjligheter, utvecklingsområden, motivation, omvärldens påverkan och plan framåt.

Chef och HR-stöd

Vi bidrar med vår erfarenhet och kompetens. Våra huvudområden är förändringsledning, arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser, motivation & prestation på arbetsplatsen, svåra samtal, övertalighet samt angränsade områden.

För företag

Vår bakgrund och bredd gör att du som företagsrepresentant kan ta ett helhetsgrepp kring förändring i din organisation.

För individ

Omställningsförsäkring är ett stöd på vägen till nytt jobb. Lernias jobbcoach hjälper dig att hitta ett nytt jobb.

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 000

uthyrda konsulter

15 000

deltagare

1 100

kunder