Omställning – för individ


Vi står alla, en eller fler gånger i livet, inför situationen att vi vill eller måste söka nytt jobb. Orsakerna kan vara många, men det som är intressant är möjligheten för dig att finna ett nytt arbete där utgångspunkten är just din kompetens och dina önskemål.

Omfattas jag av omställningsförsäkring?

Omställningsförsäkring är ett stöd på vägen till nytt jobb. Lernias jobbcoach hjälper dig att hitta ett nytt jobb. Du och din coach tar tillsammans fram ett program som ger dig stöd utifrån dina behov och förutsättningar.

Det är din arbetsgivare som tillsammans med det lokala facket väljer vilket omställningsföretag och vilka jobbcoacher som ska sköta din omställning.

"Coachen hjälpte mig att se vilka branscher som kunde ha ett anställningsbehov och kopplade ihop detta med mina intressen."

Deltagarvillkor för arbetare inom LO-kollektivet

För att kunna få omställningsstöd finansierat av TSL gäller det att du:

  • är uppsagd från en tillsvidareanställning
  • har varit anställd i minst 12 månader sammanhängande (innan sista anställningsdag), vid ett eller flera TSL-anslutna företag
  • har varit anställd med en arbetstid på i genomsnitt minst 16 timmar per vecka
  • är uppsagd på grund av arbetsbrist enligt LAS
  • inte är äldre än 64 år och 11 månader när ansökan inkommer till TSL, samt har för avsikt att arbeta längre än till fyllda 65 år
  • inte är i konflikt med arbetsgivaren om uppsägningen, vid tvist om uppsägningen har den uppsagde inte rätt till omställningsstöd
  • skriver under särskild ansökan/personbilaga

Underskriven personbilaga innebär att preskriptionstiden för ogiltighetstalan och skadeståndsanspråk förkortas till sju dagar.

Ansökan om omställningsstöd kan inte göras av en enskild uppsagd, utan måste göras av företag och fack tillsammans. Vid konkurs kan facket ensamt söka om omställningsstöd.

Deltagarvillkor tjänstemän inom privat sektor

Du som är tjänsteman har rätt att fritt välja din leverantör av omställningstjänster.

Har du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller har företaget gått i konkurs kan du få omställningsstöd. Du får tillgång till en personlig coach och verktyg och aktiviteter på din väg mot nytt jobb. Omställningsstödet gäller tills du får nytt jobb, maximalt upp till två år.

Du ska ha arbetat i minst ett år (minst 16 timmar/vecka) och varit tillsvidareanställd vid uppsägningen. Företaget där du arbetat måste även vara anslutet till TRR.

Du kan också få stöd om du lämnar företaget utan en uppsägning från arbetsgivaren. Orsaken ska vara arbetsbrist och du ska ha lämnat företaget på initiativ av arbetsgivaren. Du har också rätt att få råd och stöd i ett tidigt skede där en uppsägning är befarad.

Försäkring vid arbetsbrist

Om är uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen, kan du ha rätt till ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Vill du veta mer om omställning?


Kontakta oss gärna för mer information

Vår kundtjänst svarar på dina frågor varje vardag klockan 08.00-16.30.

För och efternamn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 800

uthyrda konsulter

34 400

utbildade personer

1 500

samarbeten med företag

Dela gärna