Skip to main content

Lernia Boost


Med Lernia Boost når du fler potentiella kandidater och får därför ett bättre underlag när du ska välja nya medarbetare. Öka din synlighet och vidga din kandidatmarknad samtidigt som du stärker din attraktionskraft som arbetsgivare.

Känner du igen dig?

Om du kryssar ja på flera alternativ kan Lernia Boost vara nått för dig.

Så går det till

1. Vi tar fram en behovsanalys

Varje uppdrag börjar med en behovsanalys där vi tillsammans med dig skapar oss en tydlig bild av vilka insatser som krävs för att uppnå dina mål.

2. Du får en skräddarsydd medieplan

När vi vet vad som behöver göras och vilka som utgör vår målgrupp tar vi fram en skräddarsydd medieplan med anpassade aktiviteter. Vi letar utanför de traditionella kanalerna, breddar er målgruppssökning och attraherar de kandidater som andra inte lyckas nå.

3. Vi genomför aktiviteter som ökar er varumärkeskännedom

Samtidigt utformar vi alla aktiviteter och annonser på ett sätt som ökar er varumärkeskännedom hos målgruppen och sträcker er attraktionskraft som arbetsgivare.

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 000

uthyrda konsulter

15 000

deltagare

1 100

kunder