Skip to main content

Nya regler kring delpension

Vi vill informera dig som kund om de nya reglerna kring delpension för bemanningskonsulter inom LO-avtalet


Den 1 januari 2023 sker en förändring avseende deltidspension för arbetare som omfattas av Bemanningsavtalet. Förändringen innebär i korthet att arbetstagares deltidspensionsavsättning vid utbokad tid följer av kundens kollektivavtal och vid icke-utbokad tid följer av Bemanningsavtalet för arbetare.

Bakgrunden till förändringarna är att flertalet kollektivavtal har byggts ut med delpensionslösningar. Därför ingicks en överenskommelse, i samband med att nytt Bemanningsavtal för arbetare träffades vid senaste avtalsrörelsen, om att det skulle införas ett konkurrensneutralt delpensionssystem för arbetare.

Konkret för er som kund innebär det då att inhyrda konsulter ska följa ert egna centrala kollektivavtal gällande ersättningen av delpension. Hur stor procent denna del blir är olika beroende på vilket centralt kollektivavtal ni har. För de kollektivavtal som i dag saknar delpension är delpensionsavsättning 0,4%.

Arbetsmarknadens parter är nu överens om ett nytt delpensionssystem som innebär att delpensionsavsättning ska följa kundernas centrala kollektivavtal gällande möjliga delpensionspremier samt att deltidspensionspremie kommer att vara en del av GFL från och med den 1 januari 2023. Detta innebär i sak att det för alla kunder som hyr in yrkesarbetare kommer bli en revidering av GFL från och med den 1 januari 2023.

Förenklat består GFL fr o m 1 januari 2023 av två delar: “GFL-Lön” = T+P (genomsnittligt förtjänstläge utan pensionsdelar) samt DP = delpensionspremien utifrån ert centrala kollektivavtal.

Vi har lång erfarenhet av frågor kring GFL och vet att man som kund ibland kan behöva stöttning kring upplägg m.m. Vi erbjuder därför ”Delpensionsakuten” under hela november-mars 2023 där våra GFL-experter svarar på era frågor kring förändringen. Du når den via Fanny Åkerström Olsson på Kundservice, telefonnummer 072-601 53 18 och du kan ringa vardagar kl 8-16.

Vår ambition är alltid att göra rätt och att ha en hög transparens med våra kunder.

Read this Article in English

New Rules Around Partial Pensions