Validering elektriker/elteknik, Umeå

Arbetsmarknadsutbildning

Röda kablar

Nästa kursstart

Kontakta oss för information om kursstarter

Lernia Utbildning är av Elektriska EIO/ECY godkänd valideringsutförare och valideringen följer branschens framtagna valideringsmodell. Validering innebär att du får dina tidigare kunskaper och erfarenheter bedömda, erkända och godkända, oberoende av var och hur du lärt dig. Utifrån dina förkunskaper kan du validera enstaka kurser eller hela kurspaket.

Vad leder valideringen till? 

Validering handlar om att du ska kunna få dina kunskaper och erfarenheter bedömda och erkända oberoende av var och hur lärande har skett. Validering av kompetens ökar din anställbarhet och kan även ge kortare utbildningstid och därmed en kortare väg till nya arbetsuppgifter.

För vem passar valideringen?

Validering kan vara aktuell för dig som är arbetssökande, inskriven på Arbetsförmedlingen och som behöver få din kompetens dokumenterad. Det kan också vara aktuellt inför ansökan om anställning, som ett led inför kompletterande utbildning, eller för att definiera din nuvarande kompetensnivå i anslutning till yrkesvägledning. Valideringen vänder sig till dig som har utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom yrkesområdet men saknar certifikat eller betyg/kompetensbevis. Efter avslutad Validering får du ett intyg som bekräftar den kunskap/kompetens du har samt en dokumentation över eventuellt kompletterande utbildningsbehov.

Hur går valideringen till?

Översiktlig kompetenskartläggning

Valideringen börjar med en översiktlig kompetenskartläggning på Arbetsförmedlingen. Du gör tillsammans med en arbetsförmedlare ECYs självskattning som ligger till grund för fortsatt kompetenskartläggning och validering. I den här fasen fastställs målet med att genomgå en validering. Utfallet utgör underlag för om deltagaren går vidare i processen och en fördjupad kartläggning ska göras. Beslut om detta fattas av arbetsförmedlingen.Observera att idag kan validering endast utföras på svenska.

Fördjupad kompetenskartläggning

Den fördjupade kartläggningen syftar till att genom en längre intervju och genomgång av befintliga dokument kartlägga din kompetens jämfört med branschens krav för anställningsbarhet. Kartläggningen genomförs under två dagar uppdelat på två tillfällen.Dag ett genomförs ett test via branschens databas. Därefter får du ett exemplar av Libers Montörshandbok för självstudier. Dag två ligger inte i direkt anslutning till dag ett för att du ska ha tid att studera Montörshandboken. Dag två börjar med ett prov ”Begränsad behörighet - BB1”, därefter påbörjas den praktiska modulen.

Praktiska övningar

Den praktiska delen av valideringen som består av olika övningar tar mellan tre till fem dagar kan ligga i anslutning till dag två under den fördjupade kartläggningen. Efter valideringen upprättar Lernia i samråd med ECY en individuell utbildningsplan för den kompetens du saknar för att nå elektrikercertifikatet.
..

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider
Till ansökan Kontakta oss för mer information om ansökan

Senast uppdaterad: 2013-12-03

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för information om kursstarter

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information om ansökan

Utbildningslängd

2-7 veckor

Utbildningens ID

AUB 45223

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis, certifikat eller licens.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Strömpilsplatsen 7
Umeå
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Umeå

Har du frågor?

Öppna/Stäng
0771-650 600 Vardagar 8-16:30

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om ansökan

1 Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Prata med en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan din arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2 Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3 Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4 Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både dina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder valideringen till? 

Validering handlar om att du ska kunna få dina kunskaper och erfarenheter bedömda och erkända oberoende av var och hur lärande har skett. Validering av kompetens ökar din anställbarhet och kan även ge kortare utbildningstid och därmed en kortare väg till nya arbetsuppgifter.

För vem passar valideringen?

Validering kan vara aktuell för dig som är arbetssökande, inskriven på Arbetsförmedlingen och som behöver få din kompetens dokumenterad. Det kan också vara aktuellt inför ansökan om anställning, som ett led inför kompletterande utbildning, eller för att definiera din nuvarande kompetensnivå i anslutning till yrkesvägledning. Valideringen vänder sig till dig som har utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom yrkesområdet men saknar certifikat eller betyg/kompetensbevis. Efter avslutad Validering får du ett intyg som bekräftar den kunskap/kompetens du har samt en dokumentation över eventuellt kompletterande utbildningsbehov.

Hur går valideringen till?

Översiktlig kompetenskartläggning

Valideringen börjar med en översiktlig kompetenskartläggning på Arbetsförmedlingen. Du gör tillsammans med en arbetsförmedlare ECYs självskattning som ligger till grund för fortsatt kompetenskartläggning och validering. I den här fasen fastställs målet med att genomgå en validering. Utfallet utgör underlag för om deltagaren går vidare i processen och en fördjupad kartläggning ska göras. Beslut om detta fattas av arbetsförmedlingen.Observera att idag kan validering endast utföras på svenska.

Fördjupad kompetenskartläggning

Den fördjupade kartläggningen syftar till att genom en längre intervju och genomgång av befintliga dokument kartlägga din kompetens jämfört med branschens krav för anställningsbarhet. Kartläggningen genomförs under två dagar uppdelat på två tillfällen.Dag ett genomförs ett test via branschens databas. Därefter får du ett exemplar av Libers Montörshandbok för självstudier. Dag två ligger inte i direkt anslutning till dag ett för att du ska ha tid att studera Montörshandboken. Dag två börjar med ett prov ”Begränsad behörighet - BB1”, därefter påbörjas den praktiska modulen.

Praktiska övningar

Den praktiska delen av valideringen som består av olika övningar tar mellan tre till fem dagar kan ligga i anslutning till dag två under den fördjupade kartläggningen. Efter valideringen upprättar Lernia i samråd med ECY en individuell utbildningsplan för den kompetens du saknar för att nå elektrikercertifikatet.
..

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Senast uppdaterad: 2013-12-03

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Kontakta oss för information om kursstarter

Ansökningsperiod

Kontakta oss för mer information om ansökan

Utbildningslängd

2-7 veckor

Utbildningens ID

AUB 45223

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis, certifikat eller licens.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Strömpilsplatsen 7
Umeå
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Umeå

Ansökan

Öppna/stäng
Kontakta oss för mer information om ansökan

1 Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Prata med en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan din arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2 Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3 Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4 Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Att gå på Lernia

Öppna/stäng

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både dina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

5

Liknande utbildningar

Öppna/Stäng
5

Övriga utbildningar, Umeå

Öppna/Stäng