Vårdadministratör, Distans

Yrkeshögskoleutbildning

En person skriver på en iPad.

Nästa kursstart

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Utbildningen har obligatoriska träffar i Östersund varje termin. Dessa bekostas av den studerande.

Är du intresserad av medicin- & vårdområdet? Gillar du att dokumentera, administrera och har dessutom goda kunskaper i svenska språket?

Nu får du möjlighet att utveckla dina intressen utan att behöva flytta till annan ort. Vi erbjuder en 2-årig eftergymnasial Yh-utbildning på distans med obligatoriska träffar i Östersund varje termin. 

Vad leder utbildningen till?

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Efter utbildningen har du kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

För vem passar utbildningen?

För dig som gillar att samarbeta och att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Du vill arbeta med t.ex. medicinsk dokumentation, receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik och projektledning. Du bör ha förmåga att ta ansvar, ha initiativförmåga och vara serviceinriktad. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna.

Vilka förkunskaper krävs?

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier hos Yh-myndigheten

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyget C (väl godkänt/betyget 4) för kurserna:

- Svenska 1 och 2 /SAS 1 och 2 eller Svenska A och B/ SAS A och B
(eller motsvarande från äldre gymnasieprogram, för dig som har delat betyg i svenska krävs det att du fått betyg VG/4 i båda delarna).

Lägst betyget E (Godkänt/betyg 3) i följande kurser:
- Engelska 6 eller Engelska B
- Matematik 1 eller Matematik A
- Datorkunskap 50 p (andra alternativ är Information och kommunikation 1, 100 poäng eller intyg om datorkunskap från arbetsgivare), se kommentar om datorkunskap lite längre ner.
samt minst 12 månaders heltidsarbete med huvudsaklig inriktning dokumentation/administration eller erfarenhet från arbete i sjukvården

Exempelvis sekreterare, kanslist, journalist, redigerare eller inom vården som undersköterska med dokumenterad utbildning, sjuksköterska eller liknande. 

Godkänd yrkeslivserfarenhet är den som totalt uppgår till heltid i minst 12 månader. Du kan till exempel ha arbetat heltid i 12 månader eller deltid under en längre period. Du ansvarar själv för att sammanställa uppgifterna på ett tydligt sätt och arbetsgivaren måste intyga arbetsuppgifterna, tjänstens omfattning (t.ex heltid, deltid) och hur länge anställningen varade. Underskrift och kontaktuppgifter till arbetsgivaren ska framgå på intyget.

Läs mer om vilka betyg som räknas som godkända

Kommentar Datorkunskap 50 p
Det viktiga är att du som sökande har goda kunskaper i Officepaketet samt i allmän IT-kunskap. Motsvarande kunskaper kan du ha tillägnat dig genom att…

• …du tagit examen från ett yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieprogram enligt GY11 (avgångsår från och med vt 2014), så motsvarar dina kunskaper vår särskilda behörighet i datorkunskap
• … ha tagit Datorkörkort
• … läst kursen Information och Kommunikation 1 (100p)
• … ha gått en företagsutbildning inom Data/IT och har diplom/kursintyg på denna
• … ha lång erfarenhet av datorarbete i ditt arbete (I så fall ska detta intygas med ett tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren med beskrivning av vilka program du arbetat med samt i vilken omfattning)

Motsvarande kunskaper
I beskrivningen för förkunskapskraven står det att du kan ha ”motsvarande kunskaper”. Det kan t ex innebära att du har slutbetyg/avgångsbetyg från tidigare gymnasieprogram/linjer, har utländska betyg eller har läst kurser med andra namn än de som nämns under särskilda förkunskaper. På följande länkar kan du läsa mer om vad motsvarande kunskaper kan innebära

Hur går utbildningen till?

Utbildningen sker på distans från Östersund. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska moment ute i arbetslivet (LIA, lärande i arbete). Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Östersund.Varje träff är tre dagar. Träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten. Vi anser att träffarna är nödvändiga för helheten, de för studierna framåt och de innehåller en del obligatoriska moment. Kostnader för resor och uppehälle får den studerande själv bekosta.

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Våra kurser är heltidsstudier, det motsvarar en vanlig traditionell utbildning på heltid. Att studera på distans innebär alltså inte automatiskt deltidsstudier. 

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd

Delkurser som ingår

Vårddokumentation och diagnosklassificering

 

45 poäng

Medicinsk terminologi

 

25 poäng

Anatomi och fysiologi med sjukdomslära   30 poäng
Engelska med medicinsk inriktning   20 poäng
IT som administrativt redskap   35 poäng
Hälso- och sjukvårdens lagar   20 poäng
Kommunikation, bemötande, arbetspsykologi   25 poäng
Ekonomi   15 poäng
Statistik   15 poäng
Organisation och verksamhetsutveckling   25 poäng
Arbetsmiljö   15 poäng
Examensarbete   30 poäng
Lärande i arbete - LIA   100 poäng

Summa: 400 YH-poäng

Till ansökan Ansökan öppnar 2015-02-16

Senast uppdaterad: 2015-01-29

1Före din ansökan

Innan du gör din ansökan behöver du kontrollera:

 • Att du har de förkunskaper som krävs för att söka utbildningen dvs den grundläggande behörigheten samt de ev. särskilda förkunskapskraven som står beskrivna under fliken "Om utbildningen"
 • Att de betyg/intyg som visar att du har förkunskaperna också finns som filer på din dator. (Använd scanner eller digitalkamera) 

För att din ansökan till Vårdadministratör skall vara komplett måste följande bifogas:

 • Originalkopia på slutbetyg från fullständigt gymnasieprogram (gymnasium/Komvux) alt. utländska betyg bedömda av VHS/UHR
 • Originalkopia av eventuella samlade betygsdokument som styrker särskild behörighet (om detta inte framgår av slutbetyget)
 • Arbetsgivarintyg som styrker att du arbetat minst 12 månader heltid inom de yrkesområden som framgår under särskild behörighet.

2Ansök

Ansökan gör du i vårt webbaserade verktyg (Adoy).

Klicka på länken nedan för att registrera ett konto, om du inte redan har ett sedan tidigare. Logga därefter in, välj utbildning, fyll i din ansökan samt bifoga de dokument som krävs. Vi rekommenderar att du använder Google Chrome som webbläsare eftersom den fungerar bäst tillsammans med ansökningsverktyget. Internet Explorer t ex har visat sig orsaka en del bekymmer.

Ansökan till Vårdadministratörsutbildningen är stängd.

Vi tar tyvärr inte emot ansökningar, betyg eller intyg via post eller e-post.

Observera att du måste bifoga dina handlingar i originalkopia och att vi inte godkänner en skärmdump/print screen från antagning.se. Stämplar och underskrifter måste framgå och hela betygssidan ska vara synlig och i bra upplösning för att vi ska kunna bedöma dina kunskaper, det är ditt ansvar att dina bifogade filer är läsbara.

3Lernia bedömer din behörighet

Efter det att din ansökan har kommit in, tittar vi på de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till nästa steg.

4Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet studieplatser görs ett urval. Målet med urvalet är att de som slutligen antas till utbildningen är de personer som bedöms ha de största möjligheterna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till utbildningen Vårdadministratör görs urval och rangordning efter resultaten på särskilda prov. 

Steg 1
Alla sökande som uppfyller kravet på grundläggande samt särskild behörighet blir kallade till tester i svenska (ord- och läsförståelse) och datorkunskap (allmän datorkunskap). Meriterande poäng ges till dem som har arbetat minst 12 månader inom vården som kanslist, receptionist eller sekreterare. Detta ska styrkas med intyg från arbetsgivare och meriteras med 5 extra poäng i urvalet.

Steg 2
De sökande som har de 80 bästa resultaten från steg 1 kallas till muntliga prov som är inriktade på färdigheter i svenska och kunskaper som är relaterade till utbildningen och yrkesrollen.

5Antagningsbesked

De behöriga sökande med bäst resultat från urvalet antas sedan till utbildningen och några får reservplatser. Antagningsbesked skickas ut per mejl via Adoy.

9 av 10 får jobb

Yrkeshögskoleutbildningarna är skräddarsydda utifrån näringslivets behov av arbetskraft. Det ger goda möjligheter till jobb efter examen. 9 av 10 som går vår yrkeshögskola har jobb senast 6 månader efter fullständig examen.

Här berättar några av våra studerande om sin utbildning.

Helena Hallin, Gotland, andra terminen i yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör.

I Visby väntar jobb direkt efter examen då efterfrågan på yrkesrollen är stor. 

Börjar med att säga TACK för en jättekul första termin, och start på andra termin.Jag är så tacksam för min reservplats och gör allt i min makt för att verkligen ta vara på den här chansen. Aldrig någonsin har jag känt att jag är mer "rätt". :) 

Utbildningen är superkul, spännande, lärorik och inspirerande! Personligen tycker jag att ni alla lärare är fantastiska och har ett otroligt tålamod med oss.

 

 

 

Katja, Älmhult, går sin fjärde och sista termin på yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör - distans

Jag upptäckte Lernias utbildning till vårdadministratör av en ren och skär slump. Jag hade ingen erfarenhet av vårdyrket och visste inte ens att yrkeskategorin fanns. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat inom en stor möbelorganisation och är van vid kontakt med människor. Att bygga vidare på de administrativa arbetsuppgifterna och att ha en nära kontakt med såväl kollegor ur olika yrkeskategorier och patienter var några av de delar som direkt fångade mitt intresse. När jag fann utbildningen var jag endast halvvägs in i min föräldraledighet och även om distansstudier kändes lite skrämmande visste jag att det var mitt enda alternativ. Möjligheten att kunna studera en komplett utbildning hemifrån och finnas tillgänglig för familjen är ovärderlig.

Mina år under utbildningen har gett mig så otroligt mycket. De obligatoriska träffarna har skapat möjlighet att få en helhetsbild av kurser samt att träffa både klasskamrater och lärare. Jag har fått värdefulla kontakter i yrkeslivet och arbetslivserfarenhet genom våra praktikveckor (LIA). Utbildningen har en väldig bredd genom de olika kurserna vilket har gett mig stort självförtroende inför framtiden. Att ha utfört en tvåårig utbildning på distans ser jag som bevis på ansvarskänsla och flexibilitet, en god merit för framtiden.

Att studera på distans kräver just disciplin. Men så länge intresset finns kommer disciplinen på köpet. Det handlar om att vara delaktig, nyfiken och strukturerad. Att ständigt försöka ligga steget före och planera in studietiden som är precis som ett heltidsarbete. En fördel för mig var att kunna läsa dagtid fram till tidig eftermiddag och fortsätta på kvällar istället. 

Från början funderade jag över kontakten med lärarna.Jag oroade mig för att ”köra fast” i väntan på svar men lärarna har varit tillgängliga på mejl eller telefon inom 24 timmar och vi har också haft en tät kontakt inom klassen.

En del studiekamrater har valt att kombinera sina studier med olika omfattning av arbete under tiden. Det verkar ha fungerat så länge arbetsgivaren är flexibel. Det är värt att tänka på att grupparbeten och obligatoriska föreläsningar förekommer under dagtid. Det är viktigt att kunna närvara vid dessa för att få ut det mesta av utbildningen.

När jag läste om utbildningen kände jag direkt att det här var mitt ”kall”. Jag ville komma in på den här utbildningen mer än något annat, för att uppfylla en dröm. Utbildningen har verkligen gett mig allt inför framtiden och på köpet har jag funnit ett par av de allra mest fantastiska vännerna som kommer finnas kvar långt efter vår examen i maj.

Om utbildningen

Öppna/stäng

Nu får du möjlighet att utveckla dina intressen utan att behöva flytta till annan ort. Vi erbjuder en 2-årig eftergymnasial Yh-utbildning på distans med obligatoriska träffar i Östersund varje termin. 

Vad leder utbildningen till?

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Efter utbildningen har du kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

För vem passar utbildningen?

För dig som gillar att samarbeta och att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Du vill arbeta med t.ex. medicinsk dokumentation, receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik och projektledning. Du bör ha förmåga att ta ansvar, ha initiativförmåga och vara serviceinriktad. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna.

Vilka förkunskaper krävs?

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier hos Yh-myndigheten

2. Särskilda förkunskaper

Lägst betyget C (väl godkänt/betyget 4) för kurserna:

- Svenska 1 och 2 /SAS 1 och 2 eller Svenska A och B/ SAS A och B
(eller motsvarande från äldre gymnasieprogram, för dig som har delat betyg i svenska krävs det att du fått betyg VG/4 i båda delarna).

Lägst betyget E (Godkänt/betyg 3) i följande kurser:
- Engelska 6 eller Engelska B
- Matematik 1 eller Matematik A
- Datorkunskap 50 p (andra alternativ är Information och kommunikation 1, 100 poäng eller intyg om datorkunskap från arbetsgivare), se kommentar om datorkunskap lite längre ner.
samt minst 12 månaders heltidsarbete med huvudsaklig inriktning dokumentation/administration eller erfarenhet från arbete i sjukvården

Exempelvis sekreterare, kanslist, journalist, redigerare eller inom vården som undersköterska med dokumenterad utbildning, sjuksköterska eller liknande. 

Godkänd yrkeslivserfarenhet är den som totalt uppgår till heltid i minst 12 månader. Du kan till exempel ha arbetat heltid i 12 månader eller deltid under en längre period. Du ansvarar själv för att sammanställa uppgifterna på ett tydligt sätt och arbetsgivaren måste intyga arbetsuppgifterna, tjänstens omfattning (t.ex heltid, deltid) och hur länge anställningen varade. Underskrift och kontaktuppgifter till arbetsgivaren ska framgå på intyget.

Läs mer om vilka betyg som räknas som godkända

Kommentar Datorkunskap 50 p
Det viktiga är att du som sökande har goda kunskaper i Officepaketet samt i allmän IT-kunskap. Motsvarande kunskaper kan du ha tillägnat dig genom att…

• …du tagit examen från ett yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieprogram enligt GY11 (avgångsår från och med vt 2014), så motsvarar dina kunskaper vår särskilda behörighet i datorkunskap
• … ha tagit Datorkörkort
• … läst kursen Information och Kommunikation 1 (100p)
• … ha gått en företagsutbildning inom Data/IT och har diplom/kursintyg på denna
• … ha lång erfarenhet av datorarbete i ditt arbete (I så fall ska detta intygas med ett tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren med beskrivning av vilka program du arbetat med samt i vilken omfattning)

Motsvarande kunskaper
I beskrivningen för förkunskapskraven står det att du kan ha ”motsvarande kunskaper”. Det kan t ex innebära att du har slutbetyg/avgångsbetyg från tidigare gymnasieprogram/linjer, har utländska betyg eller har läst kurser med andra namn än de som nämns under särskilda förkunskaper. På följande länkar kan du läsa mer om vad motsvarande kunskaper kan innebära

Hur går utbildningen till?

Utbildningen sker på distans från Östersund. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska moment ute i arbetslivet (LIA, lärande i arbete). Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Östersund.Varje träff är tre dagar. Träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten. Vi anser att träffarna är nödvändiga för helheten, de för studierna framåt och de innehåller en del obligatoriska moment. Kostnader för resor och uppehälle får den studerande själv bekosta.

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Våra kurser är heltidsstudier, det motsvarar en vanlig traditionell utbildning på heltid. Att studera på distans innebär alltså inte automatiskt deltidsstudier. 

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • 9 av 10 får jobb direkt efter examen
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • 1/3 av utbildningstiden är företagsförlagd

Senast uppdaterad: 2015-01-29

Delkurser som ingår

Vårddokumentation och diagnosklassificering

 

45 poäng

Medicinsk terminologi

 

25 poäng

Anatomi och fysiologi med sjukdomslära   30 poäng
Engelska med medicinsk inriktning   20 poäng
IT som administrativt redskap   35 poäng
Hälso- och sjukvårdens lagar   20 poäng
Kommunikation, bemötande, arbetspsykologi   25 poäng
Ekonomi   15 poäng
Statistik   15 poäng
Organisation och verksamhetsutveckling   25 poäng
Arbetsmiljö   15 poäng
Examensarbete   30 poäng
Lärande i arbete - LIA   100 poäng

Summa: 400 YH-poäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

2015-08-24

Ansökningsperiod

2015-02-16 - 2015-05-15

Utbildningslängd

2 år

Antal poäng

400 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Utbildningen har obligatoriska träffar i Östersund varje termin. Dessa bekostas av den studerande.

Ansökan

Öppna/stäng

1Före din ansökan

Innan du gör din ansökan behöver du kontrollera:

 • Att du har de förkunskaper som krävs för att söka utbildningen dvs den grundläggande behörigheten samt de ev. särskilda förkunskapskraven som står beskrivna under fliken "Om utbildningen"
 • Att de betyg/intyg som visar att du har förkunskaperna också finns som filer på din dator. (Använd scanner eller digitalkamera) 

För att din ansökan till Vårdadministratör skall vara komplett måste följande bifogas:

 • Originalkopia på slutbetyg från fullständigt gymnasieprogram (gymnasium/Komvux) alt. utländska betyg bedömda av VHS/UHR
 • Originalkopia av eventuella samlade betygsdokument som styrker särskild behörighet (om detta inte framgår av slutbetyget)
 • Arbetsgivarintyg som styrker att du arbetat minst 12 månader heltid inom de yrkesområden som framgår under särskild behörighet.

2Ansök

Ansökan gör du i vårt webbaserade verktyg (Adoy).

Klicka på länken nedan för att registrera ett konto, om du inte redan har ett sedan tidigare. Logga därefter in, välj utbildning, fyll i din ansökan samt bifoga de dokument som krävs. Vi rekommenderar att du använder Google Chrome som webbläsare eftersom den fungerar bäst tillsammans med ansökningsverktyget. Internet Explorer t ex har visat sig orsaka en del bekymmer.

Ansökan till Vårdadministratörsutbildningen är stängd.

Vi tar tyvärr inte emot ansökningar, betyg eller intyg via post eller e-post.

Observera att du måste bifoga dina handlingar i originalkopia och att vi inte godkänner en skärmdump/print screen från antagning.se. Stämplar och underskrifter måste framgå och hela betygssidan ska vara synlig och i bra upplösning för att vi ska kunna bedöma dina kunskaper, det är ditt ansvar att dina bifogade filer är läsbara.

3Lernia bedömer din behörighet

Efter det att din ansökan har kommit in, tittar vi på de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till nästa steg.

4Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet studieplatser görs ett urval. Målet med urvalet är att de som slutligen antas till utbildningen är de personer som bedöms ha de största möjligheterna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till utbildningen Vårdadministratör görs urval och rangordning efter resultaten på särskilda prov. 

Steg 1
Alla sökande som uppfyller kravet på grundläggande samt särskild behörighet blir kallade till tester i svenska (ord- och läsförståelse) och datorkunskap (allmän datorkunskap). Meriterande poäng ges till dem som har arbetat minst 12 månader inom vården som kanslist, receptionist eller sekreterare. Detta ska styrkas med intyg från arbetsgivare och meriteras med 5 extra poäng i urvalet.

Steg 2
De sökande som har de 80 bästa resultaten från steg 1 kallas till muntliga prov som är inriktade på färdigheter i svenska och kunskaper som är relaterade till utbildningen och yrkesrollen.

5Antagningsbesked

De behöriga sökande med bäst resultat från urvalet antas sedan till utbildningen och några får reservplatser. Antagningsbesked skickas ut per mejl via Adoy.

Studenter och näringsliv berättar

Öppna/stäng

9 av 10 får jobb

Yrkeshögskoleutbildningarna är skräddarsydda utifrån näringslivets behov av arbetskraft. Det ger goda möjligheter till jobb efter examen. 9 av 10 som går vår yrkeshögskola har jobb senast 6 månader efter fullständig examen.

Här berättar några av våra studerande om sin utbildning.

Helena Hallin, Gotland, andra terminen i yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör.

I Visby väntar jobb direkt efter examen då efterfrågan på yrkesrollen är stor. 

Börjar med att säga TACK för en jättekul första termin, och start på andra termin.Jag är så tacksam för min reservplats och gör allt i min makt för att verkligen ta vara på den här chansen. Aldrig någonsin har jag känt att jag är mer "rätt". :) 

Utbildningen är superkul, spännande, lärorik och inspirerande! Personligen tycker jag att ni alla lärare är fantastiska och har ett otroligt tålamod med oss.

 

 

 

Katja, Älmhult, går sin fjärde och sista termin på yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör - distans

Jag upptäckte Lernias utbildning till vårdadministratör av en ren och skär slump. Jag hade ingen erfarenhet av vårdyrket och visste inte ens att yrkeskategorin fanns. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat inom en stor möbelorganisation och är van vid kontakt med människor. Att bygga vidare på de administrativa arbetsuppgifterna och att ha en nära kontakt med såväl kollegor ur olika yrkeskategorier och patienter var några av de delar som direkt fångade mitt intresse. När jag fann utbildningen var jag endast halvvägs in i min föräldraledighet och även om distansstudier kändes lite skrämmande visste jag att det var mitt enda alternativ. Möjligheten att kunna studera en komplett utbildning hemifrån och finnas tillgänglig för familjen är ovärderlig.

Mina år under utbildningen har gett mig så otroligt mycket. De obligatoriska träffarna har skapat möjlighet att få en helhetsbild av kurser samt att träffa både klasskamrater och lärare. Jag har fått värdefulla kontakter i yrkeslivet och arbetslivserfarenhet genom våra praktikveckor (LIA). Utbildningen har en väldig bredd genom de olika kurserna vilket har gett mig stort självförtroende inför framtiden. Att ha utfört en tvåårig utbildning på distans ser jag som bevis på ansvarskänsla och flexibilitet, en god merit för framtiden.

Att studera på distans kräver just disciplin. Men så länge intresset finns kommer disciplinen på köpet. Det handlar om att vara delaktig, nyfiken och strukturerad. Att ständigt försöka ligga steget före och planera in studietiden som är precis som ett heltidsarbete. En fördel för mig var att kunna läsa dagtid fram till tidig eftermiddag och fortsätta på kvällar istället. 

Från början funderade jag över kontakten med lärarna.Jag oroade mig för att ”köra fast” i väntan på svar men lärarna har varit tillgängliga på mejl eller telefon inom 24 timmar och vi har också haft en tät kontakt inom klassen.

En del studiekamrater har valt att kombinera sina studier med olika omfattning av arbete under tiden. Det verkar ha fungerat så länge arbetsgivaren är flexibel. Det är värt att tänka på att grupparbeten och obligatoriska föreläsningar förekommer under dagtid. Det är viktigt att kunna närvara vid dessa för att få ut det mesta av utbildningen.

När jag läste om utbildningen kände jag direkt att det här var mitt ”kall”. Jag ville komma in på den här utbildningen mer än något annat, för att uppfylla en dröm. Utbildningen har verkligen gett mig allt inför framtiden och på köpet har jag funnit ett par av de allra mest fantastiska vännerna som kommer finnas kvar långt efter vår examen i maj.

Kontakta oss

Öppna/Stäng
0200 - 384 384 Vardagar 09.00 - 16.00

Kontakta oss

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

2015-08-24

Ansökningsperiod

2015-02-16 - 2015-05-15

Utbildningslängd

2 år

Antal poäng

400 YH-poäng

Praktisk information

 • Kurslitteratur betalas av den studerande själv

 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

 • Utbildningen har obligatoriska träffar i Östersund varje termin. Dessa bekostas av den studerande.