Att studera på distans: stor frihet – stort ansvar

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Läs mer här om hur det går till hos Lernia

Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Våra kurser är heltidsstudier, det motsvarar en vanlig traditionell utbildning på heltid. Att studera på distans innebär alltså inte automatiskt deltidsstudier.

Möten

Du väljer själv om du vill studera hemma, på Lärcentrum, på bibliotek eller andra studerandemiljöer. Träffarna är obligatoriska och sker varje termin på den ort som bestämts. Vanligtvis genomförs ett par träffar per termin, varje träff är mellan två till fyra dagar. Träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Förutom fysiska träffar sker också "nätträffar" där vi genomför distansföreläsningar och redovisningar via ett specifikt distansverktyg.

Kommunikation

Vid kursstart får du tillgång till en lärplattform som inkluderar ett mejlsystem så att du när du vill kan skicka frågor till dina lärare eller kamrater. Här kommer du att få information från kursledare och lärare samt uppgifter som du ska lösa och sedan skicka in till respektive lärare. En grovplan med tider för möten och tentamen finns också här.

Varje kurs drivs framåt med hjälp av en studiehandledning. Den innehåller mål för varje studieenhet, datum för tentor, tider för distanslektioner och schemalagda inlämningsuppgifter.

Inför starten

För att kunna genomföra utbildningen behöver du en dator, tillgång till internet samt en webbkamera. Lämpligt är att ha bredband eftersom det behövs en uppkopplingshastighet som är snabbare än ett modem. För att genomföra kurserna måste du också ha tillgång till Officeprogrammet eftersom IT-studier, dokumentationsövningar och olika inlämningsuppgifter görs med hjälp av dessa program. Lämpligt är också att ha tillgång till egen skrivare.

Lärande i arbete (LIA)

I vissa distansutbildningar förekommer verksamhetsförlagt lärande. Du bör själv vara aktiv i sökandet av LIA, du får tips av Lernia och hjälp till kontakter. Lernia kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av Lernia.

Kontakta oss

Öppna/Stäng
0200-384 384 Vardagar 9-16

Kontakta oss