Lernia omställning - vägen framåt i förändring

Omställning skapar möjligheter för människors arbetsliv. Vi stöttar medarbetare, fack och arbetsgivare vid omorganisation och personalminskning. Helheten inom Lernia gör att vi kan erbjuda ett unikt stöd.